UKRAIŃCY NA FLORYDZIE

Ukraińcy na Florydzie: Historia, Kultura i Wyzwania. Floryda to jedno z najbardziej znanych miejsc turystycznych w Stanach Zjednoczonych. Tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby cieszyć się pięknem plaż, słońcem i wakacyjnym klimatem. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że Floryda to również dom dla wielu społeczności imigranckich, w tym Ukraińców.

Ukraińcy zaczęli emigrować na Florydę w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Wówczas to wiele rodzin z Ukrainy, które miały nadzieję na lepsze życie, zaczęło przeprowadzać się do Stanów Zjednoczonych. Floryda, z jej ciepłym klimatem i nadmorskimi miastami, stała się jednym z popularniejszych miejsc dla Ukraińców. Wkrótce po przyjeździe zaczęli oni organizować swoje społeczności i kultywować swoją kulturę.

80 tysięcy Ukraińców jest na Florydzie

Dziś Floryda jest domem dla około 80 tysięcy Ukraińców, którzy zamieszkują przede wszystkim miasta takie jak Miami, Orlando, Tampa i Jacksonville. Społeczność ta jest stosunkowo mała w porównaniu z innymi grupami imigranckimi, takimi jak Kubańczycy czy Portorykańczycy, ale jest to zróżnicowana i wciąż rozwijająca się społeczność. Dziś, a jest rok 2023, na pewno jest o wiele więcej Ukraińców na Florydzie. 

Ukraińcy na Florydzie

Dzień Niepodległości Ukrainy

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności ukraińskiej na Florydzie jest coroczna Parada Ukraińska, która odbywa się w Dniu Niepodległości Ukrainy, 24 sierpnia. W ciągu tego dnia ulice miast wypełniają się ludźmi w ukraińskich strojach ludowych, a na ulicach słychać dźwięk ukraińskiej muzyki. Ta parada jest okazją do pokazania dumy z ukraińskiej kultury i historii, a także do uczczenia ważnego momentu w historii Ukrainy.

Wojna na Ukrainie a Floryda

Jednym z wyzwań, z jakim borykają się Ukraińcy na Florydzie, jest zachowanie swojej tożsamości i kultury w obliczu coraz większej amerykanizacji. Młodsze pokolenia często nie uczą się języka ukraińskiego ani nie interesują się kulturą swoich przodków. Dlatego ważne jest, aby starsze pokolenia przekazywały swoją wiedzę i tradycje młodszym.

Ukraińcy na Florydzie starają się również utrzymać więź z ojczyzną. Wiele organizacji ukraińskich na Florydzie działa na rzecz poprawy sytuacji w kraju, a także pomaga w organizowaniu pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych przez konflikt na wschodniej Ukrainie. Takie działania pomagają społeczności ukraińskiej na Florydzie zachować swoje korzenie i jednocześnie wpłynąć na sytuację w swoim kraju.

Ukraina Fest

Jedną z ciekawszych inicjatyw realizowanych przez Ukraińców na Florydzie jest Ukraina Fest. To trzydniowe wydarzenie, które odbywa się co roku i jest poświęcone ukraińskiej kulturze, muzyce, jedzeniu i sztuce. Festiwal przyciąga nie tylko Ukraińców, ale również wiele osób z różnych kultur, którzy chcą poznać i zrozumieć kulturę Ukrainy.

Ukraina na Florydzie

Kościoły Ukraińskie

Ukraińcy na Florydzie mają również swoje kościoły, w których odprawiane są msze w języku ukraińskim. Kościoły te odgrywają ważną rolę w życiu społeczności, ponieważ są miejscem, gdzie ludzie spotykają się, modlą i celebrują swoją kulturę. Wiele kościołów oferuje również programy edukacyjne dla dzieci, dzięki czemu młodsze pokolenia mogą poznać historię i kulturę Ukrainy.

Dyskryminacja narodowościowa?

Wśród wyzwań, z jakimi borykają się Ukraińcy na Florydzie, jest również dyskryminacja ze strony niektórych Amerykanów. Mimo że większość ludzi na Florydzie jest tolerancyjna i otwarta na różnorodność kulturową, zdarzają się sytuacje, w których Ukraińcy są dyskryminowani ze względu na swoją narodowość.

Jednym z przykładów takiej sytuacji było zniszczenie pomnika upamiętniającego Holodomor – sztucznie spowodowany głód, który spowodował śmierć milionów Ukraińców w latach 1932-1933. Pomnik ten został zbudowany przez Ukraińców na Florydzie, ale został zniszczony przez nieznanych sprawców. To zdarzenie wywołało ogromne oburzenie wśród społeczności ukraińskiej na Florydzie i stało się symbolem walki z dyskryminacją i brakiem szacunku wobec innych kultur.

Niewielka społeczność

Ukraińcy na Florydzie stanowią niewielką, ale zróżnicowaną i aktywną społeczność. Pomimo wyzwań, z jakimi się borykają, starają się zachować swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wpływając na życie społeczne w Stanach Zjednoczonych i na sytuację w swoim kraju. Ukraińcy na Florydzie są doskonałym przykładem na to, jak imigranci mogą wzbogacać kulturę i historię kraju, do którego przybyli, jednak borykają się z problemami dnia codziennego w Ameryce. Które także dotykają inne kultury nie tylko Ukraińskie.

Biały dom Ukraina

Organizacje ukraińskie na Florydzie

Na Florydzie działa wiele organizacji ukraińskich, które mają na celu wspieranie i umacnianie ukraińskiej kultury i tożsamości, a także pomaganie rodakom w potrzebie. Oto kilka z tych organizacji:

Ukrainian American Society of Florida – organizacja non-profit, która powstała w 1959 roku i skupia około 500 rodzin ukraińskich z Florydy. Jej celem jest promowanie ukraińskiej kultury, tradycji i dziedzictwa wśród społeczności ukraińskiej i nie tylko. Zajmuje się organizacją różnych wydarzeń kulturalnych, jak np. Festiwal Ukraiński, a także prowadzi programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Ukrainian American Youth Association – organizacja młodzieżowa, która działa na Florydzie od ponad 60 lat. Jej celem jest rozwijanie umiejętności przywódczych, kulturalnych i społecznych wśród młodych Ukraińców. UAYA organizuje obozy letnie i zimowe, spotkania edukacyjne i wyjazdy studyjne.

Ukrainian National Women’s League of America – organizacja kobieca, która działa na Florydzie od 1947 roku. Jej celem jest umacnianie ukraińskiej kultury i dziedzictwa poprzez edukację i promowanie wartości rodzinnych. UNWLA prowadzi różne programy, w tym na rzecz dzieci i młodzieży, organizuje wydarzenia kulturalne i wspiera akcje charytatywne.

Ukrainian American Veterans – organizacja, której celem jest upamiętnianie i uhonorowanie ukraińskich weteranów, którzy walczyli po stronie Stanów Zjednoczonych. Wspiera też różne projekty związane z ukraińską kulturą i historią, a także organizuje wydarzenia charytatywne i społeczne.

Te organizacje to tylko przykłady działań podejmowanych przez Ukraińców na Florydzie, którzy starają się utrzymać swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wpływając na życie społeczne w Stanach Zjednoczonych.

Organizacje Ukraińskie w USA

W Stanach Zjednoczonych działa wiele organizacji ukraińskich, które skupiają się na różnych aspektach życia społeczności ukraińskiej. Oto kilka z tych organizacji:

 1. Ukrainian American Youth Association – jest to organizacja młodzieżowa, której celem jest umacnianie tożsamości narodowej i kultury ukraińskiej wśród młodych ludzi. UAYA oferuje różne programy i wydarzenia, takie jak obozy letnie, programy edukacyjne i wyjazdy studyjne.

 2. Ukrainian National Association – jest to organizacja społeczna, która została założona w 1894 roku i jest jedną z najstarszych organizacji ukraińskich w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest promowanie kultury, historii i dziedzictwa ukraińskiego, a także wspieranie ukraińskich rodzin w Ameryce.

 3. Ukrainian American Veterans – jest to organizacja, której celem jest uhonorowanie i upamiętnienie ukraińskich weteranów, którzy służyli w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. UAV organizuje różne wydarzenia, takie jak parady i uroczystości, aby uczcić służbę tych weteranów.

 4. Ukrainian American Bar Association – jest to organizacja skupiająca prawników ukraińskiego pochodzenia i innych profesjonalistów związanych z prawem. Jej celem jest promowanie i obrona sprawiedliwości oraz popieranie rozwoju prawa i porządku publicznego w Stanach Zjednoczonych.

 5. Ukrainian Catholic Education Foundation – jest to organizacja non-profit, która pomaga finansować edukację katolicką dla dzieci i młodzieży w Ukrainie. UCEF zbiera fundusze na stypendia, programy edukacyjne i wsparcie finansowe dla szkół katolickich na Ukrainie.

 6. Ukrainian Engineers’ Society of America – jest to organizacja skupiająca inżynierów ukraińskiego pochodzenia i innych specjalistów związanych z inżynierią. Jej celem jest rozwijanie i promowanie wiedzy inżynieryjnej, a także popieranie rozwoju technologicznego i naukowego w Stanach Zjednoczonych.

 7. Ukrainian National Women’s League of America – jest to organizacja kobieca, której celem jest poprawa jakości życia kobiet ukraińskich w Stanach Zjednoczonych poprzez edukację, działalność społeczną i wspieranie rodzin. UNWLA prowadzi różne programy, organizuje wydarzenia kulturalne i wspiera akcje charytatywne.

Ukrainki na Florydzie

Te organizacje to tylko przykłady działań podejmowanych przez Ukraińców w Stanach Zjednoczonych, którzy starają się utrzymać swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wpływając w życie społeczności amerykańskiej. Wiele z tych organizacji angażuje się również w działalność charytatywną i pomocową, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na Ukrainie.

Ponadto, istnieje wiele lokalnych organizacji ukraińskich, działających w różnych miastach i regionach Stanów Zjednoczonych, które skupiają się na problemach i potrzebach swoich społeczności. Niektóre z tych organizacji działają w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki, a inne w dziedzinie polityki i działalności społecznej.

Ważnym elementem życia społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych jest również prasa ukraińska. W Stanach Zjednoczonych działa wiele gazet i czasopism ukraińskojęzycznych, które skupiają się na różnych aspektach życia ukraińskiej diaspory. Niektóre z tych gazet i czasopism są wydawane na poziomie ogólnokrajowym, a inne są lokalnymi wydawnictwami.

Przykłady gazet i czasopism ukraińskich w Stanach Zjednoczonych to: „The Ukrainian Weekly”, „Ukrainian Echo”, „Ukrainian News”, „The Ukrainian Voice” i „Ukrainian Life”. Wiele z tych gazet i czasopism jest również dostępnych w formie cyfrowej.

Ukraińcy na Florydzie dzisiaj

Społeczność ukraińska w Stanach Zjednoczonych ma długą i bogatą historię, a jej wpływ na kulturę i życie społeczne w Stanach Zjednoczonych jest znaczący. Ukraińcy w Stanach Zjednoczonych starają się utrzymać swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wprowadzając się w życie społeczności amerykańskiej.

Istnieje wiele organizacji ukraińskich, które skupiają się na różnych aspektach życia społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych, takich jak kultura, edukacja, polityka i działalność charytatywna. Prasa ukraińska również odgrywa ważną rolę w życiu społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych.

Wszystkie te elementy składają się na bogate i różnorodne życie społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych i pokazują, jak ważnym i wpływowym elementem jest ta diaspora w kulturze i życiu społecznym Stanów Zjednoczonych.

Ambasada Ukraińska w USA Washington

Ukraińskie ambasady i konsulaty w USA

 • Ambasada Ukrainy w USA 3350 M St NW, Washington, DC 20007 Telefon: +1 202-349-2920
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Nowym Jorku 240 E 49th St, Nowy Jork, NY 10017 Telefon: +1 212-371-5690
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Chicago 10 E Huron St, Chicago, IL 60611 Telefon: +1 312-642-4388
 • Konsulat Generalny Ukrainy w San Francisco 530 Bush St #402, San Francisco, CA 94108 Telefon: +1 415-398-0240
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Houston Two Allen Center, 1200 Smith St #1600, Houston, TX 77002 Telefon: +1 713-650-0131
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Miami 100 N Biscayne Blvd #2200, Miami, FL 33132 Telefon: +1 786-347-4550
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Bostonie 535 Boylston St #603, Boston, MA 02116 Telefon: +1 617-527-0080
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Los Angeles 5301 Wilshire Blvd #800, Los Angeles, CA 90036 Telefon: +1 323-932-0100
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Detroit 3031 W Grand Blvd #500, Detroit, MI 48202 Telefon: +1 313-874-8722
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Filadelfii 1515 Market St #1920, Philadelphia, PA 19102 Telefon: +1 267-571-4657

Warto pamiętać, że adresy i numery telefonów mogą ulec zmianie. Przed wizytą w ambasadzie lub konsulacie należy sprawdzić aktualne informacje na oficjalnej stronie internetowej danej placówki dyplomatycznej.

Zadzwoń
tel. +1 561 900 8050

Nasze usługi w USA

 1. Sprzedaż nieruchomości na Florydzie
 2. Wynajem nieruchomości na Florydzie
 3. Zarządzanie i obsługa nieruchomości na Florydzie
 4. Wynajem nieruchomości podczas Twojej nieobecności na Florydzie
 5. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny
 6. Kup z nami dom lub apartament w najlepszej lokalizacji Florydy
 7. Lokalizacje: Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, Palm Beach i inne
 8. Dla naszych klientów otwieramy konto w banku w USA
 9. Doradztwo podatkowe i finansowe związane z inwestycją na Florydzie
 10. Obsługa klienta z Europy od A do Z

Przeglądaj oferty w języku angielskim (English version)

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na Florydzie

Ameryka dla inwestora i nie tylko

Szukaj nieruchomości

UWAGA!
Nie znalazłeś odpowiedniej dla Ciebie nieruchomości? Skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości na Florydzie. Najlepiej telefonicznie. Znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.
Chcesz sprzedać swój dom lub mieszkanie na Florydzie? Napisz lub zadzwoń do nas jeszcze dziś!

kontakt biuro nieruchomości za granicą

Compare listings

Porównać
OTWÓRZ CHAT
1
Witam! Zapraszam do rozmowy na żywo
Scan the code
ROZMAWIAJ NA ŻYWO
Tutaj Anna Zalewska.
Witam serdecznie z Florydy. W czym mogę pomóc?