UKRAIŃCY NA FLORYDZIE

Ukraińcy na Florydzie: Historia, Kultura i Wyzwania. Floryda to jedno z najbardziej znanych miejsc turystycznych w Stanach Zjednoczonych. Tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby cieszyć się pięknem plaż, słońcem i wakacyjnym klimatem. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że Floryda to również dom dla wielu społeczności imigranckich, w tym Ukraińców.

Ukraińcy zaczęli emigrować na Florydę w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Wówczas to wiele rodzin z Ukrainy, które miały nadzieję na lepsze życie, zaczęło przeprowadzać się do Stanów Zjednoczonych. Floryda, z jej ciepłym klimatem i nadmorskimi miastami, stała się jednym z popularniejszych miejsc dla Ukraińców. Wkrótce po przyjeździe zaczęli oni organizować swoje społeczności i kultywować swoją kulturę.

80 tysięcy Ukraińców jest na Florydzie

Dziś Floryda jest domem dla około 80 tysięcy Ukraińców, którzy zamieszkują przede wszystkim miasta takie jak Miami, Orlando, Tampa i Jacksonville. Społeczność ta jest stosunkowo mała w porównaniu z innymi grupami imigranckimi, takimi jak Kubańczycy czy Portorykańczycy, ale jest to zróżnicowana i wciąż rozwijająca się społeczność. Dziś, a jest rok 2023, na pewno jest o wiele więcej Ukraińców na Florydzie. 

Ukraińcy na Florydzie

Dzień Niepodległości Ukrainy

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności ukraińskiej na Florydzie jest coroczna Parada Ukraińska, która odbywa się w Dniu Niepodległości Ukrainy, 24 sierpnia. W ciągu tego dnia ulice miast wypełniają się ludźmi w ukraińskich strojach ludowych, a na ulicach słychać dźwięk ukraińskiej muzyki. Ta parada jest okazją do pokazania dumy z ukraińskiej kultury i historii, a także do uczczenia ważnego momentu w historii Ukrainy.

Wojna na Ukrainie a Floryda

Jednym z wyzwań, z jakim borykają się Ukraińcy na Florydzie, jest zachowanie swojej tożsamości i kultury w obliczu coraz większej amerykanizacji. Młodsze pokolenia często nie uczą się języka ukraińskiego ani nie interesują się kulturą swoich przodków. Dlatego ważne jest, aby starsze pokolenia przekazywały swoją wiedzę i tradycje młodszym.

Ukraińcy na Florydzie starają się również utrzymać więź z ojczyzną. Wiele organizacji ukraińskich na Florydzie działa na rzecz poprawy sytuacji w kraju, a także pomaga w organizowaniu pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych przez konflikt na wschodniej Ukrainie. Takie działania pomagają społeczności ukraińskiej na Florydzie zachować swoje korzenie i jednocześnie wpłynąć na sytuację w swoim kraju.

Ukraina Fest

Jedną z ciekawszych inicjatyw realizowanych przez Ukraińców na Florydzie jest Ukraina Fest. To trzydniowe wydarzenie, które odbywa się co roku i jest poświęcone ukraińskiej kulturze, muzyce, jedzeniu i sztuce. Festiwal przyciąga nie tylko Ukraińców, ale również wiele osób z różnych kultur, którzy chcą poznać i zrozumieć kulturę Ukrainy.

Ukraina na Florydzie

Kościoły Ukraińskie

Ukraińcy na Florydzie mają również swoje kościoły, w których odprawiane są msze w języku ukraińskim. Kościoły te odgrywają ważną rolę w życiu społeczności, ponieważ są miejscem, gdzie ludzie spotykają się, modlą i celebrują swoją kulturę. Wiele kościołów oferuje również programy edukacyjne dla dzieci, dzięki czemu młodsze pokolenia mogą poznać historię i kulturę Ukrainy.

Dyskryminacja narodowościowa?

Wśród wyzwań, z jakimi borykają się Ukraińcy na Florydzie, jest również dyskryminacja ze strony niektórych Amerykanów. Mimo że większość ludzi na Florydzie jest tolerancyjna i otwarta na różnorodność kulturową, zdarzają się sytuacje, w których Ukraińcy są dyskryminowani ze względu na swoją narodowość.

Jednym z przykładów takiej sytuacji było zniszczenie pomnika upamiętniającego Holodomor – sztucznie spowodowany głód, który spowodował śmierć milionów Ukraińców w latach 1932-1933. Pomnik ten został zbudowany przez Ukraińców na Florydzie, ale został zniszczony przez nieznanych sprawców. To zdarzenie wywołało ogromne oburzenie wśród społeczności ukraińskiej na Florydzie i stało się symbolem walki z dyskryminacją i brakiem szacunku wobec innych kultur.

Niewielka społeczność

Ukraińcy na Florydzie stanowią niewielką, ale zróżnicowaną i aktywną społeczność. Pomimo wyzwań, z jakimi się borykają, starają się zachować swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wpływając na życie społeczne w Stanach Zjednoczonych i na sytuację w swoim kraju. Ukraińcy na Florydzie są doskonałym przykładem na to, jak imigranci mogą wzbogacać kulturę i historię kraju, do którego przybyli, jednak borykają się z problemami dnia codziennego w Ameryce. Które także dotykają inne kultury nie tylko Ukraińskie.

Biały dom Ukraina

Organizacje ukraińskie na Florydzie

Na Florydzie działa wiele organizacji ukraińskich, które mają na celu wspieranie i umacnianie ukraińskiej kultury i tożsamości, a także pomaganie rodakom w potrzebie. Oto kilka z tych organizacji:

Ukrainian American Society of Florida – organizacja non-profit, która powstała w 1959 roku i skupia około 500 rodzin ukraińskich z Florydy. Jej celem jest promowanie ukraińskiej kultury, tradycji i dziedzictwa wśród społeczności ukraińskiej i nie tylko. Zajmuje się organizacją różnych wydarzeń kulturalnych, jak np. Festiwal Ukraiński, a także prowadzi programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Ukrainian American Youth Association – organizacja młodzieżowa, która działa na Florydzie od ponad 60 lat. Jej celem jest rozwijanie umiejętności przywódczych, kulturalnych i społecznych wśród młodych Ukraińców. UAYA organizuje obozy letnie i zimowe, spotkania edukacyjne i wyjazdy studyjne.

Ukrainian National Women’s League of America – organizacja kobieca, która działa na Florydzie od 1947 roku. Jej celem jest umacnianie ukraińskiej kultury i dziedzictwa poprzez edukację i promowanie wartości rodzinnych. UNWLA prowadzi różne programy, w tym na rzecz dzieci i młodzieży, organizuje wydarzenia kulturalne i wspiera akcje charytatywne.

Ukrainian American Veterans – organizacja, której celem jest upamiętnianie i uhonorowanie ukraińskich weteranów, którzy walczyli po stronie Stanów Zjednoczonych. Wspiera też różne projekty związane z ukraińską kulturą i historią, a także organizuje wydarzenia charytatywne i społeczne.

Te organizacje to tylko przykłady działań podejmowanych przez Ukraińców na Florydzie, którzy starają się utrzymać swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wpływając na życie społeczne w Stanach Zjednoczonych.

Organizacje Ukraińskie w USA

W Stanach Zjednoczonych działa wiele organizacji ukraińskich, które skupiają się na różnych aspektach życia społeczności ukraińskiej. Oto kilka z tych organizacji:

 1. Ukrainian American Youth Association – jest to organizacja młodzieżowa, której celem jest umacnianie tożsamości narodowej i kultury ukraińskiej wśród młodych ludzi. UAYA oferuje różne programy i wydarzenia, takie jak obozy letnie, programy edukacyjne i wyjazdy studyjne.

 2. Ukrainian National Association – jest to organizacja społeczna, która została założona w 1894 roku i jest jedną z najstarszych organizacji ukraińskich w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest promowanie kultury, historii i dziedzictwa ukraińskiego, a także wspieranie ukraińskich rodzin w Ameryce.

 3. Ukrainian American Veterans – jest to organizacja, której celem jest uhonorowanie i upamiętnienie ukraińskich weteranów, którzy służyli w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. UAV organizuje różne wydarzenia, takie jak parady i uroczystości, aby uczcić służbę tych weteranów.

 4. Ukrainian American Bar Association – jest to organizacja skupiająca prawników ukraińskiego pochodzenia i innych profesjonalistów związanych z prawem. Jej celem jest promowanie i obrona sprawiedliwości oraz popieranie rozwoju prawa i porządku publicznego w Stanach Zjednoczonych.

 5. Ukrainian Catholic Education Foundation – jest to organizacja non-profit, która pomaga finansować edukację katolicką dla dzieci i młodzieży w Ukrainie. UCEF zbiera fundusze na stypendia, programy edukacyjne i wsparcie finansowe dla szkół katolickich na Ukrainie.

 6. Ukrainian Engineers’ Society of America – jest to organizacja skupiająca inżynierów ukraińskiego pochodzenia i innych specjalistów związanych z inżynierią. Jej celem jest rozwijanie i promowanie wiedzy inżynieryjnej, a także popieranie rozwoju technologicznego i naukowego w Stanach Zjednoczonych.

 7. Ukrainian National Women’s League of America – jest to organizacja kobieca, której celem jest poprawa jakości życia kobiet ukraińskich w Stanach Zjednoczonych poprzez edukację, działalność społeczną i wspieranie rodzin. UNWLA prowadzi różne programy, organizuje wydarzenia kulturalne i wspiera akcje charytatywne.

Ukrainki na Florydzie

Te organizacje to tylko przykłady działań podejmowanych przez Ukraińców w Stanach Zjednoczonych, którzy starają się utrzymać swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wpływając w życie społeczności amerykańskiej. Wiele z tych organizacji angażuje się również w działalność charytatywną i pomocową, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na Ukrainie.

Ponadto, istnieje wiele lokalnych organizacji ukraińskich, działających w różnych miastach i regionach Stanów Zjednoczonych, które skupiają się na problemach i potrzebach swoich społeczności. Niektóre z tych organizacji działają w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki, a inne w dziedzinie polityki i działalności społecznej.

Ważnym elementem życia społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych jest również prasa ukraińska. W Stanach Zjednoczonych działa wiele gazet i czasopism ukraińskojęzycznych, które skupiają się na różnych aspektach życia ukraińskiej diaspory. Niektóre z tych gazet i czasopism są wydawane na poziomie ogólnokrajowym, a inne są lokalnymi wydawnictwami.

Przykłady gazet i czasopism ukraińskich w Stanach Zjednoczonych to: „The Ukrainian Weekly”, „Ukrainian Echo”, „Ukrainian News”, „The Ukrainian Voice” i „Ukrainian Life”. Wiele z tych gazet i czasopism jest również dostępnych w formie cyfrowej.

Ukraińcy na Florydzie dzisiaj

Społeczność ukraińska w Stanach Zjednoczonych ma długą i bogatą historię, a jej wpływ na kulturę i życie społeczne w Stanach Zjednoczonych jest znaczący. Ukraińcy w Stanach Zjednoczonych starają się utrzymać swoją tożsamość i kulturę, jednocześnie wprowadzając się w życie społeczności amerykańskiej.

Istnieje wiele organizacji ukraińskich, które skupiają się na różnych aspektach życia społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych, takich jak kultura, edukacja, polityka i działalność charytatywna. Prasa ukraińska również odgrywa ważną rolę w życiu społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych.

Wszystkie te elementy składają się na bogate i różnorodne życie społeczności ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych i pokazują, jak ważnym i wpływowym elementem jest ta diaspora w kulturze i życiu społecznym Stanów Zjednoczonych.

Ambasada Ukraińska w USA Washington

Ukraińskie ambasady i konsulaty w USA

 • Ambasada Ukrainy w USA 3350 M St NW, Washington, DC 20007 Telefon: +1 202-349-2920
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Nowym Jorku 240 E 49th St, Nowy Jork, NY 10017 Telefon: +1 212-371-5690
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Chicago 10 E Huron St, Chicago, IL 60611 Telefon: +1 312-642-4388
 • Konsulat Generalny Ukrainy w San Francisco 530 Bush St #402, San Francisco, CA 94108 Telefon: +1 415-398-0240
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Houston Two Allen Center, 1200 Smith St #1600, Houston, TX 77002 Telefon: +1 713-650-0131
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Miami 100 N Biscayne Blvd #2200, Miami, FL 33132 Telefon: +1 786-347-4550
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Bostonie 535 Boylston St #603, Boston, MA 02116 Telefon: +1 617-527-0080
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Los Angeles 5301 Wilshire Blvd #800, Los Angeles, CA 90036 Telefon: +1 323-932-0100
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Detroit 3031 W Grand Blvd #500, Detroit, MI 48202 Telefon: +1 313-874-8722
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Filadelfii 1515 Market St #1920, Philadelphia, PA 19102 Telefon: +1 267-571-4657

Warto pamiętać, że adresy i numery telefonów mogą ulec zmianie. Przed wizytą w ambasadzie lub konsulacie należy sprawdzić aktualne informacje na oficjalnej stronie internetowej danej placówki dyplomatycznej.

Zadzwoń
tel. +1 561 900 8050

Nasze usługi w USA

 1. Sprzedaż nieruchomości na Florydzie
 2. Wynajem nieruchomości na Florydzie
 3. Zarządzanie i obsługa nieruchomości na Florydzie
 4. Wynajem nieruchomości podczas Twojej nieobecności na Florydzie
 5. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny
 6. Kup z nami dom lub apartament w najlepszej lokalizacji Florydy
 7. Lokalizacje: Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, Palm Beach i inne
 8. Dla naszych klientów otwieramy konto w banku w USA
 9. Doradztwo podatkowe i finansowe związane z inwestycją na Florydzie
 10. Obsługa klienta z Europy od A do Z
Zainwestuj i zamieszkaj na Florydzie w USA
Agent nieruchomosci USA Floryda
Hotele na Florydzie
Luksusowe domy USA
Nieruchomości w USA

Przeglądaj oferty w języku angielskim (English version)

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na Florydzie

Ameryka dla inwestora

Szukaj nieruchomości

Florida property listings

UWAGA!
Nie znalazłeś odpowiedniej dla Ciebie nieruchomości? Skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości na Florydzie. Najlepiej telefonicznie. Znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.
Chcesz sprzedać swój dom lub mieszkanie na Florydzie? Napisz lub zadzwoń do nas jeszcze dziś!

inwestycja w usa z gwarantowanym zwrotem
kontakt biuro nieruchomości za granicą
USA nieruchomości. Polskie biuro sprzedaży i inwestycji w Stanach Zjednoczonych.
zwrot z inwestycji w usa
Wynajem samochodów na Florydzie w USA

Compare listings

Porównać
Otwórz chat
1
Zapraszam do rozmowy na chacie na żywo
Witam serdecznie z Florydy!
Tutaj Anna Zalewska. W czym mogę pomóc?