CHARLESTON

Charleston w Wirginii Zachodniej USA przewodnik.
Charleston to stolica i największe miasto stanu Wirginia Zachodnia w Stanach Zjednoczonych. Położone jest u zbiegu rzek Elk i Kanawha w hrabstwie Kanawha. Według szacunków dotyczących spisu ludności w 2013 r. liczba ludności Charleston wynosiła 50 821 osób. Miasto jest siedzibą rządu oraz kolebką handlu i przemysłu w Wirginii Zachodniej.

Charleston
Charleston

Najwcześniejsze z powstałych w tamtym regionie gałęzi przemysłu wiązały się z wydobyciem soli oraz gazu ziemnego. Następnie to węgiel stał się najbardziej dochodowym surowcem, stanowiącym fundament tamtejszej gospodarki. Współcześnie kluczową rolę w gospodarce Charleston odgrywają: handel, usługi medyczne, oraz oferta edukacyjna. W tym uniwersytet i dobre szkoły.

Charleston historia i gospodarka miasta

Po wojnie rewolucyjnej przesiedleńcy zaczęli opuszczać wcześniejsze osady i migrować do zachodniej części Wirginii. Bogate w zasoby naturalne Charleston odegrało ważną rolę w historii Wirginii i Wirginii Zachodniej. Dziś Charleston jest największym miastem w państwie i stolicą stanu.


Historia Charleston sięga XVIII wieku kiedy to Thomas Bullitt otrzymał w 1773 roku do użytku obszar o powierzchni łącznej 1250 akrów (5 km2) położony w pobliżu ujścia rzeki Elk. Ziemie te stały się własnością Thomasa Bullitta w 1778 jako spadek otrzymany po śmierci brata. W 1786 roku dziedzic odsprzedał tereny pułkownikowi George’owi Clendenin.

Charleston

Charles Town

Pierwsza osada o nazwie Fort Lee została zbudowana w 1787 roku przez pułkownika Savannah Clendenin i jego firmę Virginia Rangers. Początkowo miasto nazywało się. Charles Town, dopiero w późniejszym czasie nazwa została skrócona do Charleston. Przypuszcza się, iż swoje miano miasto otrzymało ku pamięci ojca Coldenina. 
 Charleston jest częścią hrabstwa Kanawha.
Słowo Kanawha (wymawiane “Ka-NAH”) wywodzi się z dialektu Irokezów i oznacza “drogę wodną” lub “drogę kajakową”, sugerując wagę transportu wodnego dla owego regionu.

Na początku XIX wieku odkryto pierwsze złoża soli, miało to miejsce na terenach położonych wzdłuż rzeki Kanawha, zaś pierwszą kopalnię solną założono w 1806 roku. Odkrycie złóż soli stało się potężnym krokiem na przód w kwestii gospodarczego rozwoju Charleston. Do 1808 r. dzienna produkcja soli wynosiła około 1250 funtów.

Kanawha Salt

W 1818 r. swoją karierę rozpoczęło firma Kanawha Salt, producent soli, który bardzo szybko zyskał popularność w całych Stanów Zjednoczonych.
 W 1815 roku Kapitan James Wilson w czasie wydobywania soli przypadkowo natrafił na złoża gazu ziemnego.

Były to okolice obecnego połączenia ulicy Brooks i Kanawha Boulevard. W 1817 roku odkryto z kolei węgiel, który szybko zyskał status najefektywniejszego i najpopularniejszego paliwa wykorzystywanego przy wydobywaniu soli.
Przemysł solny zaś podupadł po 1861 roku i sytuacja ta utrzymywała się do czasu wybuchu I wojny światowej, kiedy to wzrósł pobyt na produkty chemiczne. Potrzebne w ich produkcji środki chemiczne: chlor i wodorotlenek sodu otrzymywano z solanki.

SÓL

Wojenne zawieruchy

13 września 1862 r. wojska Unii i Konfederacji spotkały się w bitwie o Charleston. Chociaż armia państw konfederackich zwyciężyła, wojska Unii powróciły w okolice Charleston zaledwie sześć tygodni później i utrzymały tamtejsze pozycje do końca wojny. Pomimo, iż Wirginia już wycofała się z Unii, jej zachodnia część znalazła się pod dyktatem wojsk Unii.

W samym sercu burzliwej wojny domowej, Zachodnia Wirginia oficjalnie zyskała miano państwa za sprawa oświadczenia prezydenta Abraham Lincolna. Zadecydował on, że północno-zachodnia część Wirginii zostanie zwrócona Unii, z kolei w dniu 20 czerwca 1863 r. Zachodnia Wirginia stała się odrębnym stanem. Poza odmiennymi poglądami na kwestię niewolnictwa, Zachodnia Wirginia zyskała również odrębną strefę ekonomiczną. Na północy kwitnął ciężki przemysł, w tym przemysł stalowy w stanie Ohio, który był w dużej mierze uzależniony od dostaw węgla z Wirginii Zachodniej.

Gdzie stolica

W 1877 r. obywatele państw członkowskich głosowali nad ostatecznym umiejscowieniem ich kapitolu. Charleston otrzymał 41, 243 głosów, Clarksburg otrzymał 29 442, a Martinsburg otrzymał głosów 8 464. Wybór był oczywisty, Charleston zyskało miano nowej stolicy, zas osiem lat później ukończono budowę kapitolu w Charleston. Wheeling nie był dostępny do głosowania.

Charleston został wybrany, a osiem lat później został otwarty pierwszy budynek kapitolu. 
Bogactwa naturalne, takie jak węgiel i gaz ziemny oraz rozbudowa linii kolejowych, miały duży udział w rozwoju gospodarczym miasta. Zaczęły rozwijać się również inne gałęzie przemysły, tym razem nie wydobywczego, lecz wytwórczego: chemiczny, szklarski, drzewny i wytwórstwo stali.

Charleston capitol
Charleston capitol

Charleston po II wojnie światowej

Charleston podlegało ciągłym rozbudowom i renowacjom. Powstawały nowe budynki, kościoły oraz biurowce, które po dziś dzień znajdują się w śródmieściu. Jedną z najważniejszych inicjatyw w mieście w okresie po II wojnie światowej była budowa lotniska Kanawha (obecne lotnisko Yeager).

Powstała w 1947 r. konstrukcja obejmowała powierzchnię liczącą 360 hektarów (1,5 km2). W 1956 r. Prezydent Dwight D. Eisenhower podpisał ustawę o autostradach federalnych. Charleston stało się częścią tegoż systemu w latach sześćdziesiątych, kiedy to powstały trzy główne autostrady I-64, I-77 i I-79. Nowopowstałe autostrady zbiegały się właśnie w Charleston.

W 1983 roku nastąpiło otwarcie Charleston Town Center. Była to największe miejskie centrum handlowe na wschód od rzeki Missisipi. Kolejna rewitalizacja śródmieścia miała miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych. Fundusze zostały przeznaczone na odnowię ulic, wznoszenie nowych budynków, sadzenie drzew i budowę marmurowych przejść.

Niestety, przez pewien czas otwarcie Charleston Town Center miało nieco negatywny wpływ na powodzenie handlu w mieście, wiele firm zamknęło się lub przeniosło do centrum handlowego. Obecnie ulice Capitol, Hale i inne graniczące z mini uliczki stanowią swoiste centrum życia publicznego, pełnego migoczących neonów, wielkich szyldów oraz tłumów odwiedzających tamtejsze restauracje, sklepy a także firmy usługowe.

Charlestown Town Center

W latach 90-tych XX wieku pojawiły się nowe budynki mające na celu podnoszenie poziomu życia kulturalnego w mieście, jak: park Haddad Riverfront i rynek Capitol. Charleston stał się również znane jako miasto posiadające jeden z pierwszych punktów opieki zdrowotnej w Wirginii Zachodniej.

Kultura w Charleston

Przez wiele lat władzom miasta towarzyszył zamysł rozwoju miasta pod kątem utworzenia nowych miejsc o charakterze rozrywkowych oraz w celu organizacji imprez i spotkań biznesowych. 
W centrum miasta obecnie znajdują się sala koncertowa The Maier Foundation, The Walker Theatre, Muzeum Avampato Discovery i Muzeum Sztuki. W Charleston mieści się również zjawiskowy Teatr ElectricSky, czyli mieszczące 175 osób planetarium, w którym funkcjonują kopuły ekranowe służące do projekcji filmów i prezentacji multimedialnych.

W planetarium można obejrzeć zarówno prezentacje wcześniej nagrane, jak i pokazy robione „na żywo”. 
 W kalendarzu imprez kulturalnych Charleston znajdziemy wiele festiwali i wydarzeń, w tym festiwal Multifest, Vandalia, obchody 4 lipca połączone z pokazem fajerwerków w Haddad Riverfront Park. Od 2005 roku w Charleston funkcjonuje Festiwal Charleston, aktualnie trwa on aż dziesięć dni, w trakcie których widzowie mogą podziwiać wiele występów muzycznych, tanecznych, teatralnych oraz pokazy z zakresu sztuk wizualnych.

Centrum Charlestown

Klimat i pogoda w Charleston

Charleston leży w klimatycznej strefie przejściowej między wilgotnym klimatem subtropikalnym (Köppen Cfa) i wilgotnym klimatem kontynentalnym (Köppen Dfa). Zimą temperatura w Charleston jest o wyższa niż w pozostałych częściach Wirginii Zachodniej, z kolei wiosna w Charleston jest najbardziej nieprzewidywalnym sezonem, który rozpoczyna się pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Od początku marca do początku maja występują tam znaczne wahania temperatury. Ocieplenie o charakterze regularnym przychodzi końcem maja, zaś lato bywa upalne i wilgotne. Temperatura sięga wówczas 32 ° C, a momentami wzrasta nawet do 35 ° C. Pod koniec wiosny i latem nadciągają burze z piorunami, zdarza się, że współtowarzyszy im tornado.

W zimie jest chłodno, pod koniec stycznia temperatura spada do około są chłodno 1,3 ° C , przy czym zimowa amplituda temperatur potrafi wahać się od 10 ° C do + -17,8 ° C, choć te najniższe rejestry temperatur zdarzają się niezwykle rzadko. Opady śniegu mają zwykle miejsce od końca listopada do początku kwietnia, przy czym najobfitsze z nich przypadają głównie na miesiące: styczeń i luty. Średnia opadów wynosi około 3,5 cala w skali miesiąca.

Trochę o polityce

W Charleston organami rządzącymi są Burmistrz, oraz Rada Miasta. Do głównych zadań burmistrza należy bieżąca kontrola stanu przepisów oraz pilotowanie procesu ich wdrażania i egzekwowanie ich przestrzegania. Burmistrz sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi departamentami wykonawczymi, biurami i agencjami rządu miasta, stoi także na czele Rady miasta jako jej przewodniczący z zachowanym prawem do brania udziału w głosowaniach.

Były burmistrz Charleston, Danny Jones, został wybrany w 2003 roku i ponownie wygrał wybory w latach 2007, 2011 i 2015. Przez dłuższy okres swojej kariery Jones przynależał do partii republikańskiej, jednak dnia 17 czerwca 2016 ogłosił, że postanowił opuścić partię i wystąpił jako działacz polityczny niezrzeszony.

Charleston ma również Menedżera Miasta, jest on wybierany przez Prezydenta i zatwierdzany przez Radę Miasta. Menedżer sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą i administracją w mieście. Rada Miasta składa się w dwudziestu sześciu członków. Zwykłe wybory na burmistrza i radę miejską odbywają się w maju co cztery lata. Ostatnie wybory miały miejsce w 2020 r.

Demografia i szkolnictwo

Według spisu powszechnego z 2010 r. w Charleston mieszka 51,400 osób i funkcjonuje tam 23 453 gospodarstw domowych przy 12 587 rodzin zamieszkałych w mieście. Gęstość zaludnienia wynosiła wówczas 1,630,7 mieszkańców na kilometr kwadratowy (629,6 km). Skład rasowy miasta wynosił odpowiednio: 78,4% przedstawiciele rasy białej, 15,5% Afroamerykanie, 0,2% rdzenni Amerykanie, 2,3% ludność pochodzenia azjatyckiego, 0,3% pozostałe rasy i 3,2% przedstawiciele dwóch lub więcej ras.

Koncerty w Charleston

Miasto zaopatrzone jest w liczne szkoły, które należą do szkół hrabstwa Kanawha. Znajdują się tam trzy szkoły wyższe: Capital High School, Charleston High School i Stonewall Jackson High School. Kolejno znajdziemy w Charleston spory wybór szkół średnich, a w tym: Szkoła średnia George Washington, Szkoła Katolicka w Charleston, Charleston High School, Stonewall Jackson Middle School. Jeszcze szersza oferta edukacyjna dotyczy tutaj gimnazjów oraz szkół podstawowych o charakterze placówek publicznych jak i prywatnych, w tym kilka szkół katolickich.

Charleston jest metropolią stanu Wirginia Zachodnia. To kolebka tamtejszego życia kulturalnego, centrum kompleksowych usług medycznych, doskonale rozwiniętej gospodarki regionu. Stolica Wirginii Zachodniej może poszczycić się także doskonałą ofertą szkół każdego ze szczebli edukacyjnych, zachwycająca, a jednocześnie użyteczną architekturą, a przede wszystkim dogodnymi w porównaniu do pozostałych miast Wirginii Zachodniej i pobliskich stanów, warunkami klimatycznymi.

Zadzwoń
tel. +1 561 900 8050

Nasze usługi w USA

  1. Sprzedaż nieruchomości na Florydzie
  2. Wynajem nieruchomości na Florydzie
  3. Zarządzanie i obsługa nieruchomości na Florydzie
  4. Wynajem nieruchomości podczas Twojej nieobecności na Florydzie
  5. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny
  6. Kup z nami dom lub apartament w najlepszej lokalizacji Florydy
  7. Lokalizacje: Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, Palm Beach i inne
  8. Dla naszych klientów otwieramy konto w banku w USA
  9. Doradztwo podatkowe i finansowe związane z inwestycją na Florydzie
  10. Obsługa klienta z Europy od A do Z

Przeglądaj oferty w języku angielskim (English version)

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na Florydzie

Ameryka dla inwestora i nie tylko

Szukaj nieruchomości

UWAGA!
Nie znalazłeś odpowiedniej dla Ciebie nieruchomości? Skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości na Florydzie. Najlepiej telefonicznie. Znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.
Chcesz sprzedać swój dom lub mieszkanie na Florydzie? Napisz lub zadzwoń do nas jeszcze dziś!

kontakt biuro nieruchomości za granicą

Compare listings

Porównać
OTWÓRZ CHAT
1
Witam! Zapraszam do rozmowy na żywo
Scan the code
ROZMAWIAJ NA ŻYWO
Tutaj Anna Zalewska.
Witam serdecznie z Florydy. W czym mogę pomóc?