CHEYENNE

Cheyenne w Wyoming. Stan Wyoming to jeden z pośród wielu stanów środkowo-zachodniej części USA. Jeden z wielu a jednak na swój sposób wyjątkowy. U podstaw jego wyjątkowości leży sposób zasiedlenia terytorium, a mianowicie bardzo niska gęstość zaludnienia. Spośród 50 stanów wchodzących w skład USA, Wyoming zajmuje dziesiąte miejsce pod względem wielkości powierzchni oraz 49 miejsce w kwestii gęstości zaludnienia.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest za pewne ukształtowanie terenu Wyoming, gdzie przeplatają się ze sobą rozległe pasy płaskowyżu oraz piętrzące się, masywne pasma Gór Skalistych. Stąd też flora oraz fauna stanu Wyoming w wielu miejscach zachowała swoją rdzenną szatę, napawając zachwytem i przydając miejscu wyraz dzikiego, nieskrępowanego postępem cywilizacyjnym krajobrazu.

Chayenne
Chayenne zimą

Przemierzając terytorium Wyoming mamy szansę podziwiać wiele interesujących gatunków zwierząt oraz roślin, a także różnego rodzaju urzekające elementy krajobrazu, jak wodospady, gejzery, gorące źródła czy wulkany błotne. To właśnie w tym otoczeniu położone jest Cheyenne, największe miasto stanu Wyoming i zarazem jego stolica.

Historia miasta Chayenne

Nazwę swoją miasto zawdzięcza indiańskiemu plemieniu, które nawiązało współpracę z armią amerykańską w czasach postępującej kolonizacji. Czejeni, bo to o nich mowa, stali się genialnymi przewodnikami oraz zwiadowcami amerykańskich wojsk. Zanim doszło do powstania miasta Cheyenne, tamtejsze terytoria prócz Czejenów zamieszkiwały także inne indiańskie plemiona, wśród których można wymienić plemię indian Lakota, Sioux oraz Blackfeet.

Plemiona te prowadziły koczowniczy tryb życia.
Zasiedlali oni okolice bogate w potrzebne i zdatne im do życia surowce oraz pożywienie, zaś kiedy tylko możliwości zasobowe miejsca ulegały wyczerpaniu, plemię ruszało w dalszą drogę w poszukiwaniu nowego terytorium, które zapewni mu funkcjonowanie na poziomie umożliwiającym przetrwanie. Warto podkreślić, iż plemiona te były niezwykle walecznymi ludami, niejednokrotnie toczącymi ze sobą krwawe walki o prawo do zasiedlenia danego terytorium.

Początki miasta Cheyenne, a właściwie Crow Creek Crossing (pierwotna nazwa), sięgają 1867 roku, kiedy do armia amerykańska rozbiła na tamtejszym terenie obóz w celu przeprowadzenia prac związanych z budową mostu kolejowego Union Pacyfic Railroad nad rzeką Crow Creed. Uruchomienie mostu nadało tempa procesowi zaludniania obszaru dzisiejszego Cheyenne, przydając mu statusu kolebki organizacyjnej życia miejskiego.

W niedługim czasie do Cheyenne napłynęły rzesze kowbojów, żołnierzy, biznesmenów, górników, mnożyły się saloony, a działająca linia kolejowa zaczęła przyciągać gangi pociągowe. Pierwsza fala osiedleńców nowopowstałego Crow Creek Crossing liczyła cztery tysiące osób. W przeciągu kilku miesięcy dziewicze tereny Crow Creed zostały zamieszkane, a tamtejsze życie społeczne, zorganizowane wokół nowopowstałego odcinka kolejowego, doprowadziło do powstania największego z miast terytorium Wyoming.

Cheyenne

Wówczas to Cheyenne zyskało miano „Magic City, Queen of the Plains”. Niestety, miasto od samych początków, zyskało dwojaką sławę, z jednej strony kojarzono je z dobrobytem i szybkim tempem rozwoju, z drugiej zaś strony, zyskało ono żywe zainteresowanie hazardzistów oraz złodziei, którzy chętnie je odwiedzali.

Warto podkreślić, iż do dzisiejszego dnia Union Paciffic Railroad pełni funkcję kluczowego filaru tamtejszej gospodarki, zatrudniając największa liczbę pracowników przy pracach związanych z transportem i dystrybucją bydła. Cheyenne od początków swojego istnienia miało charakter swoistej mekki hodowców bydła oraz kowbojów. Hodowcy bydła, jako jedni z najbogatszych osobistości w okolicy, powołali do życia Club Cheyenne, miejsce spotkań, prowadzenia dysput i oddawania się rozrywkom.

W Cheyenne powstała także baza wojskowa Camp Cheyenne, która funkcjonuje po dziś dzień przemianowana na Bazę Sił Powietrznych im. Francisa F. Warrena. W Cheyenne do tej pory pielęgnuje się także tradycje starego zachodu. Najznamienitszym przejawem tejże tradycji jest organizowany rok rocznie w lipcu festiwal zwany Cheyenne Frontier Days.

To niezwykle emocjonujący, trwający dziesięć dni spektakl kowbojskiej kultury, który obecnie przyciąga tłumy zafascynowanych wizją dzikiego zachodu turystów. W czasie trwania Cheyenne Frontier Days można posłuchać koncertów gwiazd muzyki rocka oraz country, obejrzeć niesamowite wyczyny kowbojów na rodeo czy podziwiać jedne z nielicznych już dzikich koni oraz odwiedzić stylizowaną na autentyczną indiańską wioskę.

Parada bykow

Klimat i przyroda w Cheyenne

W strefie geograficznej, w której zlokalizowane jest Cheyenne występuje klimat umiarkowany ciepły kontynentalny. Co to oznacza? W miejscowości Cheyenne zimy charakteryzują się średnią długością trwania, bywają raczej suche, a zimowa amplituda temperatury waha się w graniach 3 do – 10 stopni Celsjusza.

Najobfitsze opady śniegu przypadają tutaj na marzec oraz kwiecień. Lato w północno-zachodniej części stanu Wyoming, gdzie znajduje się Cheyenne, przychodzi po krótkiej wiośnie i jest dość ciepłe – najwyższe temperatury się gają tutaj nawet 30 stopni Celsjusza, przy czym zdarzają się gwałtowne spadki temperatur, kiedy to w lecie w Cheyenne odnotowujemy temperatury wynoszące ok. 10 stopni Celsjusza.

Interesującym zjawiskiem klimatycznym występującym w strefie geograficznej Wyoming, w tym także w Cheyenne, jest Chinook. To wiatr typu fenowego, który wieje od szczytów gór skalistych na równiny Wyoming. Wiatr jest ciepły i suchy, ma raczej charakter porywisty, potrafi wywołać gwałtowny przyrost temperatury w bardzo krótkim czasie.

Rekordowy skok temperatury spowodowany przez Chinook nastąpił w Dakocie Południowej w miejscowości Spearfish 22 stycznia 1943 roku – w przeciągu zaledwie 2 minut temperatura na zewnątrz podniosła się o całe 27 stopni Celsjusza. Ta charakterystyczna cecha wiatru Chinook została uwydatniona poprzez jego nazwę, gdzie słowo chinook, wywodzące się z języka zamieszkujących okolice Wyoming Indian, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „pożeracz śniegu”.

Zima USA

Opady w Cheyenne występują w różnych porach roku, są umiarkowanie obfite. Na Wielkich Równinach rozpościerają się bogate w roślinność prerie. Dominują tu gleby typu czarnoziem, oraz kasztanowe. Szata roślinna składa się w dużej mierze z sucholubnych traw, gdzie poszczególne gatunki mierzą średnio od 1 metra do blisko 3 metrów wysokości. Pojawiają się również byliny, rośliny z rzędu astrowate oraz bobowate.

Trawy zagłuszają glebę do tego stopnia, że tereny leśne pojawiają się tylko i wyłącznie w pobliżach strumieni oraz rzek. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem drzew, występującym w tychże rejonach jest topola oraz porastająca najbardziej wilgotne z terenów prerii sosna.
Wśród porastającej prerię roślinności znajdziemy także krzewy, śród których zdecydowany prym wiodą krzew śnieguliczka oraz róża.

Znamiennym dla tego typu podłoża kwiatem jest z kolei kamasja z promienistym układem kwiatostanu o intensywno-niebieskim zabawieniu.
Na faunę prerii w Cheyenne składają się w dużej mierze roślinożerne ssaki przeróżnych rozmiarów. Najpotężniejszy z nich, bizon, występuje już tylko w obszarach chronionych. Drugi pod względem wielkości, widłoróg amerykański jest ssakiem kopytnym, występuje dość licznie na obszarze Ameryki Północnej i jest uznawany za najszybsze zwierzę tamtejszych terenów.

Z pomniejszych gatunków ssaków w okolicach Cheyenne możemy spotkać pieski preriowe, borsuka, skunksa oraz oposa. Na preriach nie brakuje także drapieżników, wśród których prym wiodą kojot oraz wilk. Z kolei przedstawicielami ptactwa żyjącymi na terenach Cheyenne są indyk zwyczajny oraz preriokura.

Cheyenne ulice miasta
Cheyenne ulice miasta

Demografia i ekonomia

W 2000 roku Cheyenne zamieszkiwało 53 011 osób, w tym przedstawiciele rasy białej stanowili 88,11 % populacji, odsetek Afroamerykan wyniósł 2,78 %, Indian 0,81 %, Azjatów 1,06%, a odsetek przedstawicieli innych narodowości oszacowano na 7,19%. W tamtym czasie gęstość zaludnienia Cheyenne wyniosła 969,6 osoby/ km². Średnia wieku mieszkańców Cheyenne została oszacowana w 2000 roku na 37 lat, z kolei na 100 kobiet przypadało wówczas 85,3 mężczyzn.

Ekonomiczne zaplecze Cheyenne funkcjonuje w oparciu o prymat, jaki do tej pory wiedzie na tamtejszym rynku racy Union Pacific Railroad. Obok koleji, funkcjonują jeszcze dwa spore filary gospodarcze stolicy stanu Wyoming, a mianowicie United States Air Force oraz Gwardia Narodowa.

Ponadto w Cheyenne rozwijają się również przemysł chemiczny oraz petrochemiczny, drzewno-papierniczy i spożywczy. Władze stanu oraz miasta usilnie pracują nad koniunkturą przemysłową Cheyenne. W okolicy występują również złoża węgla kamiennego, rudy żelaza oraz ropy naftowej, przy których wydobywaniu zatrudniana jest część mieszkańców Cheyenne.

Popularnym w ostatnich latach, nowatorskim przedsięwzięciem, które łączy ze sobą kilka miejscowości stany Wyoming, w tym okolice Cheyenne, jest produkcja alternatywnej energii elektrycznej napędzanej siłą wiatru.

Cheyenne

Transport i atrakcje turystyczne

Cheyenne posiada dość dobrze rozbudowaną sieć dróg przystosowaną do potrzeb tamtejszego ruchu drogowego. Znajdują się tam trzy autostrady międzystanowe: Autostrada nr 25 prowadząca z Nowego Meksyku do Wyoming, Autostrada nr 80 biegnąca z Kalifornii do New Jersey, Autostrada nr 180 łącząca Interstate 80 z US 30. Ponadto przez Cheyenne prowadzą U.S. Raute nr 30, U.S. Route nr 85 i U.S. Route nr 87 oraz sześć autostrad stanowych.

Transport kolejowy Cheyennem którego rozwój jest ściśle połączony z powstaniem miasta, w stanie obecnym składa się z dwóch linii kolejowych: Union Pacific Railroad oraz BNFS Railway. Ponadto stolica stanu Wyoming wyposarzona jest w port lotniczy Cheyenne Rgional Aiport, powstały w miejsce dawniejszej Cheyenne Air National Guard Base.


Z atrakcji turystycznych, jakie możemy piodziwiać, odwiedzając Cheyenne, najokazalszą z całą pewnością jest Kapitol Stanu Wyoming.

To piękna, utrzymana w stylu neoklasycestycznym budowla, z mnóstwem kolumn w typie korynckim, zdobiona od zewnątrz płaskorzeźbą i zwieńczona pozłacaną kopułą. Budowa zabytku trwała nieprzerwalnie od 1886 do 1890 roku. Kolejnym wartym obejrzenia obiektem w Cheyenne jest tamtejszy ogród botaniczny.

Ogród Botaniczny Cheyenne został założony w 1977 roku i po dziś dzien cieszy miejscowych oraz turystów pięknem i bujnością szaty roślinnej.
Warto wspomnieć, iż na terenie ogrobu funkcjonuje pokaźnych rozmiarów szklarnia, stwarzająca możliwość podziwiania kwitnących, przyciągających oko fantazyjną kolorystyką oraz wyszukanym kształtem roślin o każdej porze roku. Wśród interesujących miejsc do odwiedzenia znajdziemy tutaj także powstałą u początków zasiedlania przez amerykańską ludność okolic obecnego Cheyenne Bazę Sił Powietrznych im. Francisa E. Warrena.

Cheyenne nieruchomości
Cheyenne nieruchomości

Cheyenne miasto po dziś dzień zatopione w klimacie dzikiego zachodu, gdzie przeplataja się ze sobą dwie niegdyś rozbieżne kultury: rdzenna kultura indian Ameryki Północnej oraz wytworzona przez przedstawiciele rasy białej na tamtejszych terenach kultura kowbojska.
Oczywiście nie zmienia to faktu, iż miasto jest stale poddawane innowacyjnym przeobrażeniom zgodnie ze światowym rozwojem cywilizacyjnym.

Niemniej funkcjonując jako swoista metropolia stanu Wyoming, Cheyenne nadal posiada tereny zachwycające pierwotnym krajobrazem zachowanym wraz z jego górsko-równinnym ukształtowaniem terenu, rdzenną szatą roślinną oraz bogatą fauną.

Zadzwoń
tel. +1 561 900 8050

Nasze usługi w USA

  1. Sprzedaż nieruchomości na Florydzie
  2. Wynajem nieruchomości na Florydzie
  3. Zarządzanie i obsługa nieruchomości na Florydzie
  4. Wynajem nieruchomości podczas Twojej nieobecności na Florydzie
  5. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny
  6. Kup z nami dom lub apartament w najlepszej lokalizacji Florydy
  7. Lokalizacje: Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, Palm Beach i inne
  8. Dla naszych klientów otwieramy konto w banku w USA
  9. Doradztwo podatkowe i finansowe związane z inwestycją na Florydzie
  10. Obsługa klienta z Europy od A do Z

Przeglądaj oferty w języku angielskim (English version)

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na Florydzie

Ameryka dla inwestora i nie tylko

Szukaj nieruchomości

UWAGA!
Nie znalazłeś odpowiedniej dla Ciebie nieruchomości? Skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości na Florydzie. Najlepiej telefonicznie. Znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.
Chcesz sprzedać swój dom lub mieszkanie na Florydzie? Napisz lub zadzwoń do nas jeszcze dziś!

kontakt biuro nieruchomości za granicą

Compare listings

Porównać
OTWÓRZ CHAT
1
Witam! Zapraszam do rozmowy na żywo
Scan the code
ROZMAWIAJ NA ŻYWO
Tutaj Anna Zalewska.
Witam serdecznie z Florydy. W czym mogę pomóc?