ZIELONA KARTA DO USA POPRZEZ INWESTYCJĘ

Zielona karta do USA poprzez inwestycję. Informacje jak uzyskać zieloną kartę do USA (Green Card) poprzez inwestycję i uzyskanie wizy EB-5. Klucz do zamieszkania w USA na stałe. Stany Zjednoczone od dawna są krajem, który przyciąga ludzi z całego świata swoimi nieograniczonymi możliwościami i wielokulturowym społeczeństwem. Jednak dla wielu marzenie o legalnym i długoterminowym pobycie w USA wydaje się odległe.

Zielona karta do USA

Na szczęście program inwestycyjny EB-5 oferuje wyjątkową szansę na zdobycie “Zielonej karty” i możliwość osiedlenia się w tym wielkim kraju. W tym artykule przyjrzymy się procesowi uzyskania wizy EB-5, kwotom inwestycji, oraz szczegółom, które warto znać dla wszystkich, którzy chcą podjąć tę ekscytującą drogę migracji do Stanów Zjednoczonych.

Wiza inwestorska EB 5 do USA

Czym jest wiza EB-5?

Wiza EB-5 jest jednym z programów imigracyjnych oferowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pozwala ona inwestorom zagranicznym na uzyskanie prawa do stałego pobytu w USA, jeżeli spełnią określone wymagania inwestycyjne i stworzą przynajmniej 10 miejsc pracy dla pracowników amerykańskich. Program ten został wprowadzony w 1990 roku i cieszy się dużą popularnością wśród zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów.

Kwoty inwestycji

Aby zakwalifikować się do programu EB-5, inwestor musi zainwestować określoną kwotę w jeden z dwóch rodzajów projektów: nowa komercyjna działalność (New Commercial Enterprise, NCE) lub regionalny centrum inwestycyjne (Regional Center). Obecnie minimalna kwota inwestycji dla większości projektów wynosi 1,8 miliona dolarów. Jednak jeżeli inwestycja jest zlokalizowana w regionie o wysokim bezrobociu lub obszarze docelowym (Targeted Employment Area, TEA), minimalna kwota inwestycji wynosi 900.000 dolarów.

Proces uzyskania wizy EB-5

Wybór projektu inwestycyjnego Pierwszym krokiem w procesie uzyskania wizy EB-5 jest znalezienie odpowiedniego projektu inwestycyjnego. Inwestor może wybrać pomiędzy inwestycją bezpośrednią w NCE lub inwestycją przez regionalne centrum inwestycyjne. Regionalne centrum oferuje dodatkowe korzyści, takie jak łatwiejsze spełnienie wymagań dotyczących tworzenia miejsc pracy.

Przedstawienie dokumentacji

Następnie inwestor musi zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak informacje finansowe, historię zatrudnienia, dowody źródła środków inwestycji oraz potwierdzenie, że inwestowane fundusze pochodzą z legalnych źródeł.

Złożenie wniosku

Po zebraniu dokumentów inwestor składa wniosek o wizę EB-5 wraz z wymaganymi opłatami. Wniosek jest analizowany przez służby imigracyjne, a inwestor otrzymuje decyzję w sprawie przyznania wizy.

eb5 wiza usa

Warunkowa rezydentura

Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, inwestor otrzymuje warunkową rezydenturę na okres dwóch lat. W tym czasie inwestor musi spełnić warunki inwestycyjne, takie jak utrzymanie inwestycji i tworzenie miejsc pracy.

Stała rezydentura i obywatelstwo

Po spełnieniu warunków inwestycyjnych, inwestor może ubiegać się o stałą rezydenturę. Po pięciu latach stałego pobytu można złożyć wniosek o obywatelstwo amerykańskie.

Zalety programu EB-5

Program EB-5 oferuje wiele korzyści zarówno dla inwestorów, jak i dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Program EB-5 stanowi niezwykłą szansę dla zagranicznych inwestorów, którzy marzą o osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych. Inwestycja i uzyskanie wizy EB-5 otwierają drzwi do nowych możliwości, zapewniając długoterminową perspektywę życia w tym kraju.

Zainteresuje Cię także: polski prawnik na Florydzie

Mimo że proces i wymagane kwoty inwestycji mogą wydawać się trudne, z pomocą doświadczonych specjalistów od spraw emigracyjnych można skutecznie przejść przez ten proces. Program EB-5 nie tylko przynosi korzyści inwestorom, ale również przyczynia się do rozwoju gospodarczego USA. Ostatecznie, zdobycie “Zielonej karty” przez inwestycję jest krokiem w stronę spełnienia “Amerykańskiego Snu” dla wielu osób z całego świata.Oto kilka z nich.

Możliwość osiedlenia się w USA

Największą korzyścią programu EB-5 jest możliwość osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych. Inwestor i jego rodzina mogą cieszyć się prawem do stałego pobytu oraz korzystać z wszystkich praw i przywilejów przysługujących rezydentom amerykańskim.

Potencjalne zwroty z inwestycji

Inwestycje w ramach programu EB-5 są zwykle związane z pewnym stopniem ryzyka, jednak wiele projektów oferuje potencjalne zwroty inwestycji. Inwestorzy mogą czerpać zyski z powodzeniem projektu, co sprawia, że program ten ma charakter inwestycyjny.

Amerykanski paszport

Tworzenie miejsc pracy

Program EB-5 przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Inwestycje zagraniczne napędzają rozwój gospodarczy i wspierają lokalne społeczności.

Wybór odpowiedniego projektu inwestycyjnego

Wybór odpowiedniego projektu inwestycyjnego jest kluczowy dla sukcesu w procesie uzyskania wizy EB-5. Istnieje wiele różnych typów projektów, w które można zainwestować, takich jak nieruchomości komercyjne, hotele, centra handlowe, energetyka odnawialna, infrastruktura i wiele innych. Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach imigracyjnych, który pomoże znaleźć wiarygodny projekt, który spełni wszystkie wymogi programu EB-5.

Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji

Proces aplikacji wymaga zgromadzenia szerokiego zakresu dokumentów. Należy dostarczyć informacje finansowe, takie jak zeznania podatkowe, historię zatrudnienia, dokumenty potwierdzające źródło środków inwestycji, a także dowody, że inwestowane fundusze pochodzą z legalnych źródeł. Ważne jest, aby dokumenty były kompleksowe i wiarygodne, aby zwiększyć szanse na pomyślną ocenę wniosku.

Złożenie wniosku

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów inwestor składa wniosek o wizę EB-5 wraz z wymaganymi opłatami. Wniosek jest przesyłany do odpowiednich służb imigracyjnych, które będą go oceniać pod kątem spełnienia wszystkich kryteriów programu EB-5. Ważne jest, aby wniosek był starannie wypełniony i zawierał wszystkie niezbędne informacje, aby uniknąć opóźnień lub odrzucenia.

Analiza i przeprowadzenie dochodzenia

Po złożeniu wniosku, służby imigracyjne przeprowadzają dokładną analizę dokumentów i przeprowadzają dochodzenie w celu sprawdzenia wiarygodności informacji przedstawionych przez inwestora. Mogą również poprosić o dodatkowe informacje lub przeprowadzić wywiad z inwestorem w celu potwierdzenia danych. Proces ten może potrwać pewien czas, zwykle kilka lub kilkanaście miesięcy.

Zielona karta USA

Przyznanie wizy EB-5

Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, inwestor otrzymuje zgodę na przyznanie wizy EB-5. Zobacz więcej na temat wizy inwestycyjnej do USA.  Otrzymuje on również warunkową rezydenturę na okres dwóch lat. W tym czasie inwestor musi spełnić wymagania programu EB-5, takie jak utrzymanie inwestycji i tworzenie miejsc pracy zgodnie z planem biznesowym przedstawionym w ramach wniosku.

Stała rezydentura i obywatelstwo

Po dwóch latach, jeśli warunki inwestycyjne zostały spełnione, inwestor może złożyć wniosek o usunięcie warunków z rezydentury. Po zatwierdzeniu wniosku, inwestor otrzymuje stałą rezydenturę, co daje mu prawo do długoterminowego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Po pięciu latach stałego pobytu, inwestor ma możliwość złożenia wniosku o obywatelstwo amerykańskie, jeżeli spełnia wszelkie inne wymagania.

Program EB-5 jest atrakcyjną opcją dla tych, którzy marzą o osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych poprzez inwestycję. Proces uzyskania wizy EB-5 jest skomplikowany i wymaga zaangażowania, ale może być dobrze nagrodzony w postaci “Zielonej karty” i możliwości życia w jednym z najbardziej dynamicznych krajów na świecie. Ważne jest, aby skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach imigracyjnych, który pomoże w przejściu przez cały proces i zapewni wsparcie na każdym etapie.

Formularz I-526

Formularz I-526, czyli “Wniosek o Status Imigracyjny na podstawie Inwestycji” jest kluczowym dokumentem aplikacyjnym w procesie uzyskiwania wizy EB-5. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych sekcji formularza:

Informacje osobiste

Ta sekcja formularza wymaga podania informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu, numer identyfikacyjny (jeśli istnieje) oraz informacje dotyczące rodziny, takie jak małżonek i dzieci.

Informacje o inwestycji

W tej sekcji należy podać szczegóły dotyczące inwestycji, włączając w to rodzaj projektu, w który inwestujemy (np. nowa komercyjna działalność lub regionalne centrum inwestycyjne), kwotę inwestycji oraz datę, w której zamierzamy dokonać inwestycji. Należy również opisać plan biznesowy projektu, który zawiera informacje dotyczące tworzenia miejsc pracy.

emigracja do USA

Dowody finansowe

W tej sekcji należy dostarczyć szczegółowe informacje finansowe, które potwierdzają źródło środków inwestycji. Należy dołączyć dokumenty takie jak wyciągi bankowe, umowy sprzedaży, deklaracje podatkowe, umowy o pożyczki, zaświadczenia o wartości nieruchomości itp. Celem jest udokumentowanie legalnego pochodzenia środków.

Historia zatrudnienia i edukacji

W tej sekcji należy przedstawić historię zatrudnienia, w tym informacje dotyczące poprzednich i obecnych miejsc pracy, stanowiska, okresu zatrudnienia oraz zakresu obowiązków. Należy również podać informacje o swojej edukacji, takie jak szkoły, w których się uczyliśmy, kierunki studiów i stopnie uzyskane.

Kwestie kryminalne i medyczne

W tej sekcji należy udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące historii kryminalnej, takie jak skazania, aresztowania czy wyroki sądowe. Należy również udzielić informacji dotyczących stanu zdrowia, w tym chorób zakaźnych lub poważnych schorzeń.

Inne dokumenty i oświadczenia

W tej sekcji można dołączyć dodatkowe dokumenty, które mogą być istotne dla oceny wniosku. Może to obejmować dokumenty potwierdzające doświadczenie w biznesie, referencje od pracodawców lub innych osób, które potwierdzają nasze umiejętności i kwalifikacje.

Ważne jest, aby wypełnić formularz I-526 starannie i dokładnie, udzielając wszystkich niezbędnych informacji i dostarczając wszelkie wymagane dokumenty. Przygotowanie kompletnego i wiarygodnego wniosku zwiększa szanse na pomyślne rozpatrzenie aplikacji.

Należy pamiętać, że procedura składania wniosku EB-5 jest skomplikowana, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach imigracyjnych, który może zapewnić profesjonalne wsparcie i doradztwo na każdym etapie procesu aplikacyjnego.

usa paszport

Ile czasu trwa cały proces?

Cały proces uzyskania wizy EB-5 może różnić się pod względem czasu w zależności od różnych czynników. Warto zaznaczyć, że poniższe szacunkowe czasy trwania są jedynie ogólnymi wytycznymi i mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnych okoliczności, obciążenia systemu imigracyjnego, oraz zmian w przepisach dotyczących programu EB-5.

Zawsze warto monitorować oficjalne informacje i konsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach imigracyjnych, aby uzyskać najbardziej aktualne i precyzyjne informacje dotyczące czasu trwania procesu. Oto ogólne szacunkowe czasy trwania poszczególnych etapów.

Przygotowanie wniosku

Czas potrzebny na zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i przygotowanie formularza I-526 może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od dostępności dokumentów i indywidualnych okoliczności.

Ocena wniosku

Po złożeniu wniosku I-526, czas oceny wniosku przez służby imigracyjne (USCIS) wynosi obecnie średnio od 20 do 30 miesięcy. Jednak ten czas może ulec zmianie i jest to tylko ogólny wyznacznik.

Przyznanie warunkowej rezydentury

Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, inwestor otrzymuje warunkową rezydenturę na okres dwóch lat. Otrzymanie tej rezydentury może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy po zatwierdzeniu wniosku.

Usunięcie warunków

Po dwóch latach posiadania warunkowej rezydentury inwestor może złożyć wniosek o jej usunięcie i otrzymanie stałej rezydentury. Czas procesu usuwania warunków może wynosić od kilku miesięcy do ponad roku, zależnie od obciążenia systemu imigracyjnego.

Obywatelstwo

Po pięciu latach posiadania stałej rezydentury, inwestor może ubiegać się o obywatelstwo amerykańskie. Proces uzyskania obywatelstwa może trwać od kilku miesięcy do ponad roku.

Zadzwoń
tel. +1 561 900 8050

Nasze usługi w USA

  1. Sprzedaż nieruchomości na Florydzie
  2. Wynajem nieruchomości na Florydzie
  3. Zarządzanie i obsługa nieruchomości na Florydzie
  4. Wynajem nieruchomości podczas Twojej nieobecności na Florydzie
  5. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny
  6. Kup z nami dom lub apartament w najlepszej lokalizacji Florydy
  7. Lokalizacje: Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, Palm Beach i inne
  8. Dla naszych klientów otwieramy konto w banku w USA
  9. Doradztwo podatkowe i finansowe związane z inwestycją na Florydzie
  10. Obsługa klienta z Europy od A do Z

Przeglądaj oferty w języku angielskim (English version)

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na Florydzie

Ameryka dla inwestora i nie tylko

Szukaj nieruchomości

UWAGA!
Nie znalazłeś odpowiedniej dla Ciebie nieruchomości? Skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości na Florydzie. Najlepiej telefonicznie. Znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.
Chcesz sprzedać swój dom lub mieszkanie na Florydzie? Napisz lub zadzwoń do nas jeszcze dziś!

kontakt biuro nieruchomości za granicą

Compare listings

Porównać
OTWÓRZ CHAT
1
Witam! Zapraszam do rozmowy na żywo
Scan the code
ROZMAWIAJ NA ŻYWO
Tutaj Anna Zalewska.
Witam serdecznie z Florydy. W czym mogę pomóc?