Amerykańskie fundusze inwestycyjne

Amerykanskie fundusze inwestycyjne

Amerykańskie fundusze inwestycyjne. Informacje dla inwestorów w USA. Amerykańskie fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe, które gromadzą kapitał od inwestorów i inwestują go w różnorodne aktywa finansowe w celu osiągnięcia zysków. Mogą to być akcje, obligacje, nieruchomości, surowce, instrumenty rynku pieniężnego itp. Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez profesjonalnych zarządzających, którzy podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie określonych strategii i celów funduszu.

Istnieją różne rodzaje amerykańskich funduszy inwestycyjnych, z których najpopularniejsze to:

 1. Fundusze indeksowe: Inwestują w sposób pasywny, starając się odzwierciedlić wydajność określonego indeksu rynkowego, na przykład S&P 500. Nie próbują aktywnie wybierać poszczególnych aktywów, a jedynie trzymają się składu indeksu.
 2. Fundusze akcyjne: Inwestują głównie w akcje spółek notowanych na giełdzie. Istnieją różne podtypy funduszy akcyjnych, takie jak fundusze wzrostowe (inwestujące w spółki o dużym potencjale wzrostu) i fundusze wartościowe (inwestujące w niedowartościowane spółki).
 3. Fundusze obligacyjne: Inwestują w obligacje emitowane przez różne podmioty, takie jak rządy, przedsiębiorstwa czy instytucje finansowe. Ich celem jest generowanie stałego dochodu.
 4. Fundusze mieszane: Inwestują w różne klasy aktywów, takie jak akcje i obligacje, w celu zrównoważenia ryzyka i potencjału zysków.
 5. Fundusze rynku pieniężnego: Inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne o niskim ryzyku, takie jak skarbowe weksle i certyfikaty depozytowe.
 6. Fundusze ETF: Inwestują w sposób podobny do funduszy indeksowych, ale są notowane na giełdzie, co umożliwia inwestorom handel nimi w czasie rzeczywistym, podobnie jak akcjami.
 7. Fundusze sektorowe: Koncentrują się na inwestowaniu w określony sektor gospodarki, na przykład technologie, zdrowie czy energia.

Amerykańskie fundusze inwestycyjne podlegają regulacjom i nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która ma na celu zapewnienie ochrony inwestorów i uczciwości rynku. Przed inwestowaniem w fundusze inwestycyjne zawsze warto dokładnie zapoznać się z ich prospektami oraz zrozumieć strategię i koszty związane z inwestycją.


20 największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych

Poniżej znajduje się lista 20 największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych (według AUM – aktywów pod zarządzaniem), wraz z krótkim opisem każdego z nich. Należy pamiętać, że te dane mogą ulec zmianie, więc zawsze warto sprawdzić aktualne źródła.

 1. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX):
  • Opis: Fundusz indeksowy, który śledzi wydajność całego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, reprezentowany przez indeks CRSP US Total Market Index.
 2. Vanguard 500 Index Fund (VFIAX):
  • Opis: Inny fundusz indeksowy firmy Vanguard, który odzwierciedla wydajność 500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, reprezentowanych przez indeks S&P 500.
 3. Fidelity Contrafund (FCNTX):
  • Opis: Fundusz akcyjny zarządzany przez Fidelity, który stara się generować długoterminowy wzrost poprzez inwestycje w różnorodne spółki.
 4. Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX):
  • Opis: Fundusz indeksowy, który inwestuje w szeroki zakres obligacji, od rządowych po korporacyjne, w celu generowania stabilnych dochodów.
 5. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY):
  • Opis: Fundusz ETF, który śledzi wydajność indeksu S&P 500, umożliwiając inwestorom handel na giełdzie w czasie rzeczywistym.

Vanguard usa

 1. American Funds Growth Fund of America (AGTHX):
  • Opis: Fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki o potencjale wzrostu, zarządzany przez American Funds.
 2. Vanguard Institutional Index Fund (VINIX):
  • Opis: Fundusz indeksowy, który odzwierciedla wydajność spółek zawartych w indeksie S&P 500, ale jest przeznaczony głównie dla instytucji.
 3. Vanguard Total International Stock Index Fund (VTIAX):
  • Opis: Fundusz indeksowy, który inwestuje w akcje spółek z krajów poza Stanami Zjednoczonymi, w celu uzyskania międzynarodowej dywersyfikacji.
 4. Vanguard Wellington Fund (VWELX):
  • Opis: Fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje, w celu osiągnięcia zrównoważonego dochodu i wzrostu kapitału.
 5. Fidelity 500 Index Fund (FXAIX):
  • Opis: Inny fundusz indeksowy firmy Fidelity, który śledzi wydajność spółek w indeksie S&P 500.

Zainteresuje Cię także: różne aspekty inwestowania w USA przez obcokrajowca

Amerykanskie fundusze inwestycyjne

 1. Vanguard Growth Index Fund (VIGAX):
  • Opis: Fundusz indeksowy, który inwestuje w spółki o potencjale wzrostu, reprezentowane przez indeks CRSP US Large Cap Growth Index.
 2. T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX):
  • Opis: Fundusz akcyjny zarządzany przez T. Rowe Price, który skupia się na spółkach generujących dochód.
 3. Vanguard Health Care Fund (VGHCX):
  • Opis: Fundusz sektorowy, który inwestuje w spółki z sektora opieki zdrowotnej, takie jak farmaceutyka, biotechnologia i opieka medyczna.
 4. Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX):
  • Opis: Fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki wypłacające dywidendy i mające potencjał wzrostu dywidendy w przyszłości.
 5. Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBIX):
  • Opis: Kolejny fundusz indeksowy Vanguard, który inwestuje w szerszy zakres obligacji, w celu dywersyfikacji portfela.
 6. Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund (VWITX):
  • Opis: Fundusz obligacyjny, który inwestuje w średnioterminowe obligacje zwolnione z podatku.
 7. Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX):
  • Opis: Inny fundusz indeksowy firmy Fidelity, który śledzi wydajność całego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych.

fundusze inwestycyjne

 1. Vanguard Real Estate Index Fund (VGSLX):
  • Opis: Fundusz indeksowy, który inwestuje w nieruchomości, reprezentowane przez indeks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index.
 2. American Funds EuroPacific Growth Fund (AEPGX):
  • Opis: Fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki z krajów europejskich i azjatyckich, zarządzany przez American Funds.
 3. Fidelity Growth Company Fund (FDGRX):
  • Opis: Fundusz akcyjny koncentrujący się na inwestycjach w spółki o potencjale wzrostu i innowacyjności.

Pamiętaj, że każdy z tych funduszy ma swoje unikalne cechy, strategie inwestycyjne oraz poziomy ryzyka. Przed dokonaniem inwestycji zawsze zaleca się dokładne zapoznanie się z dokumentami funduszu oraz ewentualne skonsultowanie się z doradcą finansowym.


10 największych amerykańskich REITÓW

Poniżej znajduje się lista 10 największych amerykańskich Real Estate Investment Trusts (REITs) według kapitalizacji rynkowej, wraz z krótkim opisem każdego z nich. REIT-y to spółki inwestujące w nieruchomości i często oferują stabilne dochody w postaci dywidendy.

 1. American Tower Corporation (AMT):
  • Opis: AMT jest globalnym dostawcą wież komunikacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej. Posiada wieże komórkowe i inne struktury używane przez operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Prologis, Inc. (PLD):
  • Opis: Prologis jest liderem w sektorze magazynów i centrów dystrybucji logistycznej. Posiada duże portfolio nieruchomości przemysłowych.
 3. Crown Castle International Corp. (CCI):
  • Opis: CCI to firma zajmująca się infrastrukturą komunikacyjną, w tym wieżami komórkowymi i infrastrukturą do obsługi sieci bezprzewodowych.
 4. Equinix, Inc. (EQIX):
  • Opis: EQIX to firma specjalizująca się w centrach danych i infrastrukturze IT. Oferuje miejsca do przechowywania i obsługi danych dla różnych firm.
 5. Simon Property Group, Inc. (SPG):
  • Opis: SPG to jeden z największych właścicieli centrów handlowych w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w nieruchomościach handlowych i handlu detalicznym.
 6. Public Storage (PSA):
  • Opis: PSA to firma specjalizująca się w przechowywaniu mienia i wynajmie jednostek przechowalniczych.
 7. Welltower Inc. (WELL):
  • Opis: WELL skupia się na sektorze opieki zdrowotnej, inwestując w nieruchomości, takie jak domy opieki i obiekty medyczne.
 8. Digital Realty Trust, Inc. (DLR):
  • Opis: DLR jest liderem w dziedzinie centrów danych, oferując przestrzeń do przechowywania serwerów i infrastruktury IT.
 9. Ventas, Inc. (VTR):
  • Opis: VTR to firma inwestująca w sektor opieki zdrowotnej, posiadająca różnorodne nieruchomości medyczne i senioralne.
 10. Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE):
  • Opis: ARE skupia się na nieruchomościach biurowych i naukowych, inwestując w obiekty dla firm z sektora naukowego i technologicznego.

Warto zauważyć, że REIT-y różnią się rodzajem inwestowanych nieruchomości i strategiami inwestycyjnymi. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zawsze warto dokładnie zapoznać się z informacjami o konkretnych REIT-ach oraz ich zdolności do generowania dochodów i zysków.

inwestycja w usa

 1. HCP, Inc. (HCP):
  • Opis: HCP to REIT specjalizujący się w inwestowaniu w sektor opieki zdrowotnej, w tym w nieruchomości medyczne, senioralne i szpitale.
 2. Boston Properties, Inc. (BXP):
  • Opis: BXP jest właścicielem biurowców o wysokiej jakości w głównych rynkach miejskich w Stanach Zjednoczonych.
 3. Weyerhaeuser Company (WY):
  • Opis: Weyerhaeuser to REIT skupiający się na nieruchomościach leśnych i lasach, a także na produkcji drewna i materiałów budowlanych.
 4. DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN):
  • Opis: DigitalOcean to nowoczesny dostawca infrastruktury chmurowej. Zajmuje się dostarczaniem serwerów wirtualnych, usług hostingowych i rozwiązań chmurowych dla firm.
 5. SBA Communications Corporation (SBAC):
  • Opis: SBAC to firma inwestująca w infrastrukturę komunikacyjną, w tym wieże komórkowe i anteny, które obsługują sieci bezprzewodowe.
 6. Essex Property Trust, Inc. (ESS):
  • Opis: ESS koncentruje się na nieruchomościach mieszkaniowych, zarówno mieszkań i apartamentów, jak i luksusowych apartamentowców.
 7. AvalonBay Communities, Inc. (AVB):
  • Opis: AVB to REIT skupiający się na nieruchomościach mieszkalnych, w tym wynajmowanych apartamentach i społecznościach mieszkaniowych.
 8. Extra Space Storage Inc. (EXR):
  • Opis: EXR specjalizuje się w wynajmie jednostek przechowalniczych i oferuje miejsca do przechowywania mienia w całych Stanach Zjednoczonych.
 9. Equity Residential (EQR):
  • Opis: EQR inwestuje w nieruchomości mieszkalne, skupiając się na wynajmie luksusowych apartamentów w atrakcyjnych lokalizacjach.
 10. Regency Centers Corporation (REG):
  • Opis: REG to REIT, który inwestuje w nieruchomości handlowe i centrów handlowych, skupiając się na społecznościach i lokalnych społecznościach.

Każdy z tych REIT-ów ma swoje specyficzne podejście inwestycyjne i koncentruje się na innych typach nieruchomości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zawsze warto dokładnie zapoznać się z informacjami o konkretnych REIT-ach, ich portfelach nieruchomości i strategiach.


Najpopularniejsze w polsce amerykańskie REITY

Najpopularniejsze amerykańskie REIT-y w Polsce to takie, które oferują polskim inwestorom dostęp do amerykańskiego rynku nieruchomości poprzez notowania na polskich giełdach lub innych dostępnych platformach. Warto jednak zauważyć, że dostępność poszczególnych REIT-ów może się zmieniać w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej. Przykłady takich REIT-ów to:
 1. Globalworth Real Estate Investments Limited:
  • Opis: Globalworth to REIT z naciskiem na nieruchomości komercyjne, w tym biurowce, centra biznesowe i inne nieruchomości handlowe. Choć główna siedziba spółki jest w Rumunii, ma także obecność w Polsce, gdzie zarządza kilkoma nieruchomościami komercyjnymi.
 2. GTC S.A.:
  • Opis: GTC to spółka deweloperska skupiająca się na nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Choć nie jest to typowy amerykański REIT, to spółka prowadzi swoje notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działa w obszarze nieruchomości.
 3. NEPI Rockcastle plc:
  • Opis: NEPI Rockcastle to REIT specjalizujący się w nieruchomościach handlowych, w tym centrach handlowych i galeriach handlowych w Europie, w tym w Polsce.

Warto również zaznaczyć, że wielu inwestorów polskich korzysta z globalnych giełd lub platform inwestycyjnych, aby bezpośrednio inwestować w amerykańskie REIT-y notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu mają dostęp do szerokiego spektrum REIT-ów z różnych sektorów nieruchomościowych. Zawsze zalecamy dokładne zbadanie każdego REIT-u przed inwestycją i skonsultowanie się z doradcą finansowym, aby dostosować inwestycje do swojego profilu ryzyka i celów inwestycyjnych.

Compare listings

Porównać
OTWÓRZ CHAT
1
Witam! Zapraszam do rozmowy na żywo
Scan the code
ROZMAWIAJ NA ŻYWO
Tutaj Anna Zalewska.
Witam serdecznie z Florydy. W czym mogę pomóc?