Napiwki w USA

Napiwki w USA

Napiwki w USA: Zwyczaje, Oczekiwania i Praktyki

Napiwki są ważnym elementem kultury usługowej w Stanach Zjednoczonych. Dla wielu Amerykanów, dawanie napiwków jest naturalnym sposobem wyrażania wdzięczności za dobre usługi. Niemniej jednak, dla osób z innych krajów, zasady dotyczące napiwków w USA mogą być czasem niejasne. Szczególnie dla Europejczyków nowych w USA. W tym artykule przedstawimy informacje i wiedzę na temat napiwków w Stanach Zjednoczonych, aby pomóc lepiej zrozumieć to istotne zagadnienie w kulturze USA.

Podstawowe zasady

Napiwki w USA są zwykle dobrowolne, ale uważane za oczekiwane. Osoby pracujące w branży usługowej, takie jak kelnerzy, dostawcy jedzenia, taksówkarze czy fryzjerzy, często otrzymują niższe wynagrodzenie z gwarancją, że zarobią na napiwkach. Dlatego też, dla wielu pracowników, napiwki stanowią istotną część ich dochodu.

Sposób dawania napiwków

Typowym sposobem dawania napiwków w restauracjach jest pozostawienie gotówki na stole lub dodanie odpowiedniej kwoty do rachunku, płacąc kartą kredytową lub debetową. W przypadku zamawiania jedzenia na wynos lub dostawy, można dodać napiwek do kwoty na karcie lub wręczyć go bezpośrednio dostawcy.

Napiwki a podatki

Napiwki w USA są uważane za dochód i podlegają opodatkowaniu. Pracownicy otrzymujący napiwki są zobowiązani zgłosić te dochody na swoich zeznaniach podatkowych. W praktyce jednak wiele napiwków jest otrzymywanych w gotówce i nie jest zgłaszanych do urzędu skarbowego. W takich przypadkach pracownicy często sami odpowiadają za opodatkowanie tych dochodów.

Napiwki w restauracjach w USA
Napiwki w restauracjach w USA

Wyjątki od standardowej praktyki dawania napiwków w USA

W niektórych miejscach i sytuacjach obowiązują nieco inne zasady dotyczące napiwków. Na przykład w niektórych restauracjach i barach może obowiązywać automatyczne naliczanie dodatku za obsługę (tzw. “gratuity“) dla większych grup gości. Jest to zazwyczaj kwota wynosząca 18-20% całkowitego rachunku, która jest dodawana bezpośrednio do rachunku i nie wymaga dodatkowego napiwku. W takich przypadkach należy sprawdzić, czy taka opłata została już uwzględniona na rachunku, aby uniknąć podwójnego naliczania napiwku.

Inne zwyczaje regionalne w USA

Warto zauważyć, że w różnych regionach USA mogą istnieć pewne odmienne zwyczaje dotyczące napiwków. Na przykład w niektórych dużych miastach, takich jak Nowy Jork czy Chicago, gdzie koszty życia są wyższe, oczekuje się nieco wyższych napiwków niż w mniejszych miastach czy na obszarach wiejskich. Jest to częściowo związane z wyższymi kosztami wynajmu i utrzymania dla pracowników usługowych w tych regionach.

Bez napiwku w USA ani rusz

Napiwki w USA są powszechną praktyką i oczekuje się, że klienci będą je dawać pracownikom usługowym w dowód wdzięczności za dobrą obsługę. Standardową wysokością napiwku jest zazwyczaj 15-20% całkowitej wartości rachunku, ale można dostosować tę kwotę w zależności od jakości obsługi. Napiwki stanowią istotną część dochodu dla wielu pracowników usługowych i podlegają opodatkowaniu. Ważne jest zrozumienie zasad dotyczących napiwków w USA, aby móc przestrzegać miejscowych zwyczajów i wykazywać szacunek dla pracowników usługowych.

Jak zmieniły się napiwki po pandemii Covid 19 w USA

Napiwki w USA po epidemii Covid-19 stanowią interesujący temat, ponieważ pandemia znacząco wpłynęła na branżę usługową i zwyczaje dotyczące napiwków. Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Wzrost świadomości: Wraz z pandemią, klienci zaczęli bardziej doceniać trudności, z jakimi zmagają się pracownicy usługowi. Wielu ludzi zyskało większą świadomość trudności finansowych i zagrożeń dla zdrowia, z którymi muszą się mierzyć ci pracownicy. W rezultacie, niektórzy klienci mogą być bardziej skłonni dawać hojniejsze napiwki jako wyraz wsparcia.
 2. Zmienione warunki pracy: Pandemia zmusiła wiele branż do wprowadzenia środków ostrożności i restrykcji, takich jak dystans społeczny, zwiększona higiena i ograniczenia w obszarach usługowych. To może oznaczać, że pracownicy usługowi muszą przeznaczyć więcej czasu i wysiłku na zapewnienie bezpiecznej obsługi klientów. W takich przypadkach klienci mogą być bardziej skłonni do dawania większych napiwków, aby wynagrodzić dodatkowe starania pracowników.
 3. Przejście na usługi online: Wiele branż, takich jak dostawa jedzenia, przeniosło się na model dostawy online w odpowiedzi na pandemię. W takich przypadkach klienci często mają możliwość dodawania napiwków przy zamówieniu przez aplikacje lub strony internetowe. Warto zachować świadomość i kontynuować praktykę dawania napiwków, nawet w przypadku zamówień online, aby wspierać pracowników zaangażowanych w dostarczanie usług.
 4. Nietypowe sytuacje: Pandemia przyniosła również pewne nietypowe sytuacje, które mogą wpływać na napiwki. Na przykład, gdy restauracje były zmuszone do zamknięcia na okresy lockdownu, niektórzy pracownicy mogli stracić pracę lub zredukować swoje godziny pracy. W takich przypadkach, jeśli korzystamy z usług takiego pracownika (np. dostawcy jedzenia), warto rozważyć większy napiwek, aby pomóc im w trudnych czasach.

Podsumowując, pandemia Covid-19 wpłynęła na napiwki w USA. Choć nie ma jednoznacznych reguł, można zaobserwować, że niektórzy klienci są bardziej skłonni dawać hojniejsze napiwki jako wsparcie dla pracowników usługowych. Ważne jest, aby być świadomym zmienionych warunków pracy oraz trudności, z jakimi zmagają się pracownicy, i na tej podstawie podejmować decyzje dotyczące wysokości napiwków. Zachęcamy również do przestrzegania miejscowych zwyczajów i praktyk, które mogą się różnić w zależności od regionu.

Zmiany w sposobach płatności

Warto również zauważyć, że niektóre miejsca wprowadziły zmiany w sposobie obsługi i płatności, aby zminimalizować kontakt i zwiększyć bezpieczeństwo w związku z pandemią. Na przykład, niektóre restauracje mogą przechodzić na płatności bezgotówkowe lub oferować możliwość dodawania napiwku przez aplikacje mobilne lub elektroniczne terminale płatnicze. W takich przypadkach, ważne jest, aby być świadomym dostępnych opcji płatności i upewnić się, że napiwek jest odpowiednio uwzględniony.

Wnioski

Pandemia Covid-19 wpłynęła na zwyczaje dotyczące napiwków w USA. Wzrost świadomości trudności, zmienione warunki pracy i przejście na usługi online to tylko kilka czynników, które mogą wpływać na decyzje klientów dotyczące napiwków. Warto być wrażliwym na te zmiany i nadal wykazywać szacunek i wsparcie dla pracowników usługowych, którzy starają się zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące doświadczenia dla klientów. Pamiętajmy, że napiwki są ważnym elementem kultury usługowej w USA i stanowią część dochodu dla wielu pracowników zatrudnionych w usługach w USA.

Napiwki on-line w USA po pandemii

Wprowadzenie płatności online i dostarczanie usług za pośrednictwem platform internetowych stało się jeszcze bardziej powszechne w USA po pandemii Covid-19. Wraz z tym rozwojem pojawiły się również nowe możliwości dotyczące dawania napiwków online. Oto kilka ważnych informacji na ten temat:

Platformy dostarczania jedzenia

Wiele popularnych platform dostarczania jedzenia, takich jak Uber Eats, DoorDash czy Grubhub, umożliwia klientom dodawanie napiwków bezpośrednio przy składaniu zamówienia. Przy wyborze kwoty napiwku można zazwyczaj wybierać spośród różnych opcji lub wpisać własną kwotę. W ten sposób można wygodnie i bezpiecznie zaoferować napiwek dostawcy jedzenia. Zobacz także najlepsze aplikacje na telefon w USA do zamawiania jedzenia.

Aplikacje mobilne

Restauracje i inne miejsca usługowe często oferują własne aplikacje mobilne, które umożliwiają klientom zamawianie i płacenie za usługi online. W niektórych aplikacjach istnieje opcja dodawania napiwków w trakcie składania zamówienia lub w momencie dokonywania płatności. To pozwala klientom na łatwe i szybkie przekazanie napiwku bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji.

USA

Elektroniczne terminale płatnicze

W wielu restauracjach, hotelach i innych miejscach usługowych można zauważyć zwiększone stosowanie elektronicznych terminali płatniczych. Te terminale umożliwiają klientom płacenie kartą kredytową lub debetową i często oferują opcję dodania napiwku na ekranie terminala. Klienci mogą wybrać procentową wartość napiwku lub wpisać kwotę ręcznie.

W przypadku płatności online i napiwków, ważne jest zachowanie podobnych zasad, jak przy tradycyjnych napiwkach. Zazwyczaj 15-20% wartości zamówienia jest uważane za standardowy napiwek, ale można dostosować tę kwotę zależnie od jakości obsługi. Warto zaznaczyć, że niektóre aplikacje czy platformy mogą sugerować domyślne wartości napiwków, ale zawsze można je zmienić według własnych preferencji.

Napiwki online po pandemii stały się popularne ze względu na wygodę, bezpieczeństwo i zmiany w branży usługowej. Dają one klientom możliwość wyrażenia wdzięczności za usługę bez konieczności korzystania z gotówki. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że napiwki stanowią część dochodu dla pracowników usługowych, dlatego warto kontynuować praktykę dawania hojnych napiwków, nawet w przypadku płatności online. Pracownicy, którzy obsługują zamówienia online lub dostarczają produkty, również zależą od napiwków jako formy dodatkowego wynagrodzenia.

Nie na wszystkich platformach jest możliwość dawania napiwków

Ponadto, warto zauważyć, że nie wszystkie platformy oferują możliwość dodawania napiwków online. Niektóre usługi mogą pobierać już opłatę za dostawę lub usługę obsługi, co może wpływać na decyzję klientów dotyczącą dodatkowego napiwku. W takich przypadkach warto przejrzeć informacje dotyczące opłat i napiwków na stronie lub aplikacji, aby zrozumieć, czy napiwek jest już uwzględniony w całkowitej opłacie.

Ważne jest, aby pamiętać, że napiwki online mają taką samą wartość i znaczenie, jak tradycyjne napiwki. Są one doceniane przez pracowników usługowych, którzy stawiają sobie za cel zapewnienie satysfakcjonujących doświadczeń dla klientów, nawet w erze cyfrowej. Dlatego warto kontynuować praktykę dawania napiwków, nawet jeśli płatność odbywa się online.

Podsumowując, po pandemii Covid-19 wiele platform i usług umożliwia klientom dodawanie napiwków online. Jest to wygodna i bezpieczna opcja, która umożliwia wyrażenie wdzięczności za usługę bez użycia gotówki. Pamiętajmy, że napiwki stanowią ważną część dochodu dla pracowników usługowych, dlatego warto kontynuować praktykę hojnego dawania napiwków, nawet w przypadku płatności online.

Europejczyk w USA – napiwki. Różnice kulturowe. Ile i jak je dawać

Bycie Europejczykiem w USA może być nieco zaskakujące w kontekście napiwków, ponieważ zwyczaje i oczekiwania wobec napiwków różnią się między tymi dwoma regionami. Oto kilka istotnych informacji dotyczących różnic kulturowych oraz zasad dotyczących dawania napiwków w USA:

 1. Oczekiwania dotyczące napiwków: W przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, w USA napiwki są powszechnie oczekiwane i stanowią znaczącą część dochodu dla pracowników usługowych, takich jak kelnerzy, dostawcy jedzenia, taksówkarze czy fryzjerzy. Kiedy otrzymujesz dobrą obsługę, oczekuje się, że dasz napiwek jako wyraz wdzięczności.
 2. Wielkość napiwku: Standardowym zwyczajem jest dawanie napiwków w wysokości 15-20% wartości rachunku. Jest to tylko ogólna wskazówka, a wielkość napiwku może być dostosowywana w zależności od jakości obsługi. Jeśli otrzymałeś wyjątkowo dobrą obsługę, możesz rozważyć większy napiwek. Warto jednak zauważyć, że minimalna wysokość napiwku, która jest uważana za przyzwoitą, wynosi zazwyczaj około 15%.
 3. Sposób dawania napiwków: W większości przypadków napiwki są dawane bezpośrednio kelnerom lub innym pracownikom obsługującym. Możesz wręczyć napiwek gotówką lub użyć terminala płatniczego, jeśli jest dostępny. Jeśli korzystasz z usług dostawcy jedzenia lub taksówkarza, możesz również podać napiwek bezpośrednio przez aplikację lub na terminalu płatniczym.
 4. Wpływ na dochód pracowników: Napiwki są ważną częścią dochodu dla pracowników usługowych w USA, a niektóre stany mają przepisy, które pozwalają na ustalanie niższych stawek godzinowych dla pracowników otrzymujących napiwki. Dlatego ważne jest, aby być świadomym, że napiwki mają duże znaczenie dla tych pracowników i są często głównym źródłem ich dochodów.
 5. Wyjątki od standardowych praktyk: W niektórych miejscach, takich jak niektóre luksusowe restauracje lub hotele, może obowiązywać automatyczne naliczanie dodatku za obsługę (gratuity) na rachunku dla większych grup gości. W takich przypadkach napiwek jest już uwzględniony, i nie trzeba dodatkowo go dawać. Przed zapłatą rachunku przed zapłatą rachunku warto zawsze sprawdzić, czy został naliczony automatyczny dodatek za obsługę.

Różnice kulturowe Europa a USA

Różnice kulturowe między Europą a USA również mogą wpływać na sposób dawania napiwków. W niektórych krajach europejskich, napiwki mogą być mniej powszechne lub mają niższą standardową wartość. Oczywiście, nie jesteś zobligowany do dostosowywania się do amerykańskich standardów napiwków, ale warto mieć na uwadze, że w USA jest to istotny element kultury usługowej.

Amerykanska restauracja

Jeśli jesteś Europejczykiem w USA i nie jesteś pewien, jakie napiwki dawać, oto kilka wskazówek:

 1. Przestrzegaj standardowych praktyk: Jeśli nie masz pewności, jaką kwotę napiwku dać, możesz zacząć od standardowego zakresu 15-20% wartości rachunku. To jest powszechnie akceptowany zwyczaj w większości sytuacji.
 2. Zwróć uwagę na jakość obsługi: Jeśli otrzymałeś wyjątkową obsługę, możesz rozważyć dać większy napiwek jako wyraz uznania. Dobra obsługa jest ceniona w USA, i dając hojny napiwek możesz docenić starania pracownika.
 3. Rozważ różne usługi: Napiwki nie dotyczą tylko restauracji. Jeśli korzystasz z innych usług, takich jak taksówki, hoteli, salonów fryzjerskich czy usług dostawy jedzenia, pamiętaj o uwzględnieniu napiwku jako części płatności za te usługi.
 4. Zapytaj lokalnych mieszkańców: Jeśli nadal masz wątpliwości, możesz zawsze zapytać lokalnych mieszkańców o zwyczaje dotyczące napiwków w danym regionie. Ludzie zazwyczaj chętnie udzielą informacji i porad, abyś czuł się komfortowo i dobrze zrozumiał lokalne oczekiwania.

Podsumowując, jako Europejczyk w USA, warto być świadomym różnic kulturowych w zakresie napiwków i dostosować się do amerykańskich standardów. Dając hojne napiwki, wykazujesz szacunek dla pracowników usługowych i przyczyniasz się do ich dochodu. Pamiętaj, że napiwki są dobrowolne, ale są powszechnie oczekiwane w amerykańskiej kulturze usługowej.

Gdzie dawać a gdzie nie dawać napiwków w USA?

W USA istnieje wiele miejsc, w których dawanie napiwków jest powszechne i oczekiwane jako część kultury usługowej. Oto kilka przykładów miejsc, gdzie dawanie napiwków jest zazwyczaj akceptowane:

 1. Restauracje: Napiwki dla kelnerów w restauracjach są powszechną praktyką. Standardowo daje się napiwek w wysokości 15-20% wartości rachunku, chyba że obsługa była wyjątkowo dobra lub niezadowalająca.
 2. Bary: W barach, zarówno samoobsługowych, jak i z obsługą kelnerską, dawanie napiwków jest powszechne. W przypadku samoobsługowych barów można dać napiwek za dodatkową obsługę, na przykład za skomponowanie skomplikowanego drinka.
 3. Dostawcy jedzenia: Gdy korzystasz z usług dostawców jedzenia, czy to za pośrednictwem aplikacji lub telefonu, dawanie napiwków jest mile widziane. To jest szczególnie ważne, ponieważ dostawcy często polegają na napiwkach jako dodatkowym źródle dochodu.
 4. Taksówki i usługi transportowe: Przy korzystaniu z taksówek, Ubera, Lyfta czy innych usług transportowych, dawanie napiwków jest powszechne. Możesz zaokrąglić cenę do góry lub dać napiwek w wysokości 10-15% wartości przejazdu.
 5. Usługi hotelowe: Przy korzystaniu z usług hotelowych, takich jak pomoc bagażowa, kelnerzy w restauracji hotelowej czy obsługa pokoju, dawanie napiwków jest oczekiwane. Możesz dać napiwek bezpośrednio pracownikowi lub zostawić go na tacy w pokoju.

W tych miejscach nie dajemy napiwków w USA

Jednak istnieją również miejsca, w których dawanie napiwków nie jest typowe lub nie jest oczekiwane. Przykłady takich miejsc to:

 1. Przychodnie lekarskie i placówki medyczne: W przypadku opieki zdrowotnej, napiwki nie są oczekiwane ani typowe.
 2. Sklepy detaliczne: Przy zakupach w sklepach detalicznych nie jest powszechne dawanie napiwków pracownikom.
 3. Usługi publiczne: W przypadku usług publicznych, takich jak dostawcy energii czy usług telekomunikacyjnych, napiwki nie są oczekiwane.
 4. Poczta i kurierzy: W przypadku dostarczania przesyłek pocztowych lub kurierskich, dawanie napiwków nie jest powszechne ani wymagane.

Warto pamiętać, że powyższe informacje dotyczą ogólnych zwyczajów dotyczących napiwków w USA. Istnieją jednak pewne wyjątki i różnice między poszczególnymi regionami, branżami lub sytuacjami. Zawsze warto być świadomym lokalnych zwyczajów i kultur, gdyż mogą się one różnić w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz.

Warto zapytać pracownika

Ponadto, niektóre miejsca mogą mieć politykę zakazującą pracownikom przyjmowania napiwków lub mają specjalne przepisy dotyczące płac, które nie pozwalają na uzależnienie wynagrodzenia od napiwków. W takich przypadkach nie jest oczekiwane dawanie napiwków. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz wątpliwości, czy dać napiwek w konkretnej sytuacji, zawsze możesz zapytać pracownika, czy przyjmują napiwki i jaka jest akceptowana praktyka. Przyjazna rozmowa i zrozumienie lokalnych zwyczajów pomogą uniknąć nieporozumień i zachować szacunek wobec innych kultur.

Podsumowując, w USA dawanie napiwków jest powszechne w wielu branżach usługowych, takich jak restauracje, dostawy jedzenia, taksówki i usługi hotelowe. Warto pamiętać o standardowych zasadach dotyczących wielkości napiwku i odpowiedniej formie przekazania go. Jednak należy być świadomym, że istnieją pewne miejsca i sytuacje, w których dawanie napiwków nie jest typowe. Zawsze warto być otwartym na lokalne zwyczaje i zasięgnąć informacji, gdy masz wątpliwości.

Jedzenie w restauracji w USA

Sprawa “zabierania” karty płatniczej podczas płacenia rachunku w restauracji

Kwestia zabierania karty płatniczych podczas płacenia rachunku w restauracji różni się w zależności od kraju i lokalnych zwyczajów. W USA często przyjętą praktyką jest, że kelner zabiera kartę płatniczą na krótką chwilę w celu przetworzenia transakcji. Nie ma tego w Europe. Oto kilka informacji na ten temat jak to się odbywa w USA:

 1. Bezpieczeństwo transakcji: Restauracje w USA często używają terminali płatniczych, które umożliwiają przetwarzanie płatności bezpośrednio przy stoliku. W takich przypadkach kelner przyjmuje kartę płatniczą, wprowadza jej dane do terminala, a następnie zwraca kartę klientowi do podpisania lub wpisania PIN-u. To jest powszechna praktyka, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.
 2. Zagubienie karty płatniczej: Choć ryzyko zagubienia karty płatniczej przez kelnera jest stosunkowo niskie, zawsze istnieje pewne ryzyko. Dlatego ważne jest, aby zachować czujność i śledzić swoją kartę płatniczą. Jeśli masz jakiekolwiek obawy, zawsze możesz poprosić kelnera o przyniesienie terminala płatniczego do Twojego stołu, abyś mógł dokonać transakcji osobiście.
 3. Opcje alternatywne: Jeśli preferujesz, istnieją również alternatywne metody płatności, które mogą być bardziej komfortowe dla Ciebie. Możesz użyć aplikacji mobilnych do płatności lub zapytać kelnera, czy akceptują płatności zbliżeniowe lub mobilne portfele, które pozwalają na bezpośrednie przetworzenie płatności na Twoim urządzeniu mobilnym.

Ważne jest, aby być świadomym, że zwyczaje dotyczące płatności różnią się w różnych krajach i restauracjach. Jeśli nie jesteś pewien, jakie są lokalne praktyki, zawsze warto zasięgnąć informacji u obsługi lub poprosić o szczegóły przed podaniem karty płatniczej. Pamiętaj także o monitorowaniu swojego konta bankowego, aby upewnić się, że płatność została przetworzona poprawnie.

Podsumowując, w USA często spotyka się praktykę, w której kelner zabiera kartę płatniczą na chwilę w celu przetworzenia płatności. To jest część standardowej procedury i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Jeśli czujesz się niekomfortowo z tą praktyką, zawsze możesz zastosować się do alternatywnych metod płatności lub poprosić o inny sposób przetworzenia płatności.

Compare listings

Porównać
OTWÓRZ CHAT
1
Witam! Zapraszam do rozmowy na żywo
Scan the code
ROZMAWIAJ NA ŻYWO
Tutaj Anna Zalewska.
Witam serdecznie z Florydy. W czym mogę pomóc?