WIZY DO USA WNIOSEK WIZOWY

Wniosek wizowy DS-160. Wizy turystyczne do USA. Wypełnianie formularza będzie podzielone na kilka etapów, w każdym będziemy podawać informacje innego typu. Tak więc od początku, najpierw informacje personalne, adres, telefon, dane paszportowe, informacje o podróży, oraz o osobach towarzyszących Wam w podróży i informacje o poprzednich wizytach na terenie Stanów Zjednoczonych. Później będą pytania związane z kontaktem w USA, rodziną, pracą, edukacją i szkoleniami. Na koniec będą informacje z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Uaktualnienie: bezwizowy system ESTA podróży do USA

Ambasada USA

Dane personalne i adresowe

Uzupełnianie formularza rozpoczyna się od podania swojego nazwiska, imion, oraz odpowiedzi na formalne pytania, czy kiedykolwiek używaliście innych imion, nazw, takich jak nazwisko panieńskie, aliasy religijne, zawodowe i temu podobne.

Następnie pozostanie podać stan cywilny z rozróżnieniem związków małżeńskich, konkubinatów, związków cywilnych i wielu innych, na koniec podając datę urodzin. Należy wtedy kliknąć przycisk do wysłania formularza i przejścia dalej.

Powiązany temat: formularz wizowy USA

Jeśli system wyłapie jakieś błędy techniczne, takie jak brak podanych danych lub dane podane ze znakami lokalnymi, takimi jakie znajdziemy w języku polskim, zostaniecie o tym poinformowani stosownym komunikatem i strzałką wskazującą miejsce, gdzie wystąpił błąd.

USA ambasada online

Obywatelstwo

Następnie zostaniemy poproszeni o podanie swojego obywatelstwa, oraz ewentualnie jeśli posiadacie inne obywatelstwa, podanie pozostałych. Tutaj też zostaniemy poproszeni o podanie informacji o numerze National Identification Number, oraz numery ubezpieczenia w Stanach Zjednoczonych oraz numery dotyczące płatności podatków.

Powiązany temat: ambasady i konsulaty amerykańskie w Polsce

Jeśli takich nie mamy, zaznaczamy „Does Not Apply”, czyli, że pytanie nas nie dotyczy.
 W następnym kroku musimy podać wszelkie dane adresowe. Pamiętajcie, cały czas nie korzystamy z polskich znaków. Jeśli macie inny adres zamieszkania i zameldowania, zaznaczcie odpowiednią opcję i podajcie też drugi adres.

Powiązany temat: wiza amerykańska a wjazd do USA

Tutaj też podajemy swoje numery telefonów, oraz adres e-mail. Jeśli nie mamy, standardowo powinniśmy zaznaczyć, że pytanie nas nie dotyczy. Przy numerze telefonu nie podajemy plusa przy numerze kierunkowym, tylko dwa zera.

Paszport i podróż do USA

Następnie podajemy rodzaj paszportu, jeśli nie mamy paszportu urzędowego lub dyplomatycznego, tylko taki zwyczajny, zaznaczamy paszport „regular”. Należy podać wszelkie dane, takie jak kraj wydania, data wydania, data ważności, oraz informację czy paszport był Wam kiedykolwiek ukradziony, oraz szczegóły dotyczące tego zajścia.

W następnym kroku należy podać swój cel podróży, który wiąże się z typem wydawanej Wam wizy. Jeśli macie konkretne plany, o których możecie napisać, wymieńcie jak najwięcej szczegółów. Datę Waszego przylotu do Stanów Zjednoczonych, czas przez który zamierzacie tutaj pozostać, oraz adres, gdzie zamierzacie zamieszkać przez ten czas. Jeśli ktoś pokrywa koszty Waszej podróży, właśnie w tym punkcie należy podać jego dane, począwszy od nazwiska lub nazwy jeśli jest to instytucja, oraz ich dane kontaktowe.

Powiązany temat: emigracja do USA

Jedziesz sam do USA ?

Jeśli podróżują z Wami inne osoby, również podajcie ich dane wypełniając te część formularza. Jeśli Wasi towarzysze są częścią grupy, firmy z którą podróżujecie biznesowo też należy podać taką informację.

Jesteście na półmetku. Szybko poszło, prawda? Teraz podacie informacje na temat swojej poprzedniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, jeśli taka się odbyła. To tutaj podajecie też informację, czy kiedykolwiek mieliście wizę do Stanów Zjednoczonych, jeśli tak, to czy wiza o która ubiegacie się teraz jest tego samego typu co poprzednia i czy została ona wcześniej cofnięta lub anulowana.

Zainteresuje Cię także: loteria wizowa do USA

Dodatkowo nie ukryjecie czy nigdy nie odmówiono Wam wstępu na terytorium USA. Jeśli odmówiono, będziecie musieli wytłumaczyć dlaczego. Ostatnim pytaniem w tym punkcie będzie pytanie o to, czy kiedykolwiek ktoś składał podanie o wizę w Waszym imieniu. Wbrew pozorom, ostatnie punkty dotyczące podróży do USA, są dość czasochłonne.

Wizy do USA

Sytuacja zawodowa i rodzinna

Następnie będziecie musieli podać kontakt do osoby lub organizacji, która może potwierdzić Waszą tożsamość. Punktem kontaktowym w USA może być każda osoba, która Was zna i w razie potrzeby może za Was zaświadczyć. Jeśli jedziecie do pracy, może to być firma, na której zaproszenie przyjeżdżacie. Następnie zostaniecie zapytani dosyć szczegółowo o swoją rodzinę. Podacie imię i nazwisko ojca i matki, ich daty urodzin, oraz ich statusu względem Stanów Zjednoczonych.

Czy są mieszkańcami USA czy też nie, jeśli tak, to czy są legalnymi mieszkańcami Stanów, czy też mają inny z wymienionych statusów w USA. Jeśli macie inną rodzinę w Stanach Zjednoczonych, na samym końcu tego punktu będzie miejsce, aby ich wymienić. W następnym kroku podajecie dane współmałżonka lub partnera, jeśli zaznaczyliście odpowiednio na samym początku wypełniania formularza swój stan cywilny.

Powiązany temat: praktyczny przewodnik dla podróżujących do USA

Jak zarabiasz kasę?

Następnie możecie wykazać się podając swój aktualny status zawodowy. Tutaj z długiej listy wybierzecie zawód, który wykonujecie. Niezależnie czy jesteście związani z branżą medyczną, wojskową, edukacyjną, informatyczną, czy jakakolwiek inną spośród całej listy na pewno wybierzecie to, co najbardziej przedstawia Waszą osobę, oraz odpowiednie dane dotyczące miejsca pracy. Następnie pozostaje Wam podać jeszcze dane poprzedniego zatrudnienia jeśli takie było.

W przedostatnim kroku podajecie informacje, czy należycie do jakiegoś klanu lub plemienia. Musicie podać w jakich językach mówicie. W jakich krajach byliście przez ostatnich pięć lat, czy należeliście do jakiejś charytatywnej organizacji, czy jesteście wyspecjalizowani w obsłudze broni palnej, materiałach wybuchowych, materiałach biologicznych, chemicznych i nuklearnych.
Czy służyliście kiedyś w armii lub organizacji paramilitarnej.

Visa USA

Pytania częściowo drażliwe

Ostatni etap pytań, to tak jak już wspomnieliśmy te związane z bezpieczeństwem. Dla wielu osób jest to część nastawiająca negatywnie do całego procesu uzupełniania formularza, mimo, że do tej pory nie był on wcale taki ciężki, jak się o tym mawia. Jednak przy odpowiednim podejściu, ten etap powinien pójść równie gładko.

Zainteresuje Cię także: Washington D.C.

Pamiętajcie po prostu, że po zamachach 11 września polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest przeczulona na wiele drobnych elementów. Być może dla Was uzupełnienie ostatniej części formularza będzie mało przyjemne, ale jeśli pomyślicie, że chodzi tu tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo i pytania nie są wycelowane bezpośrednio w Was, pójdzie trochę łatwiej.

Wypełnianie formularza wizowego

W ostatnim etapie będziecie pytani o wiele zagadnień i powinniście odpowiadać przecząco lub twierdząco. Jeśli odpowiecie twierdząco, pojawi się dodatkowe okienko, w którym szczegółowo powinniśmy opisać problem. Przygotujcie się na odpowiedź na około dwadzieścia pięć pytań, takich jak czy chorujecie na choroby zakaźne o znaczeniu publicznym, znajdujące się w wykazie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Powiązany temat: Covid 19 w USA – zobacz aktualności

Czyli przykładowo aktywną gruźlicę, syfilis, rzeżączkę, trąd zakaźny i wiele innych. Czy macie zaburzenia psychiczno – fizyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego lub innych. Czy kiedykolwiek nadużywaliście lub byliście uzależnieni od narkotyków.

USA Citizenship

Byłeś aresztowany …?

W ankiecie znajdują się też pytania rzutujące bezpośrednio na bezpieczeństwo. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy było się kiedykolwiek aresztowanym za przestępstwo, nawet jeśli zostało się ułaskawionym lub poddanym amnestii.

Czy byliście kiedykolwiek zaangażowani w proceder prania brudnych pieniędzy. Jest kilka pytań związanych z handlem ludźmi, powinniśmy odpowiedzieć, czy nigdy nie byliśmy w ten proceder zamieszani, czy nie byli zamieszani w niego nasi bliscy i czy kiedykolwiek świadomie nie wspieraliśmy tego procederu. Czy braliście udział w akcji szpiegowskiej lub jakimkolwiek sabotażu podczas poprzednich wizyt w USA.

Nie obyłoby się bez pytań o terroryzm. Oczywiście powinniście odpowiedzieć czy nie jesteście związani z jakąś organizacją terrorystyczną, czy finansowaliście taką działalność lub w inny sposób jej nie wspieraliście. Czy uczestniczyliście kiedykolwiek w ludobójstwie, torturach, pozasądowych aktach zabójstw, morderstw politycznych lub innych aktów przemocy.

Znajdą się tutaj także pytania ze sfery ekonomiczno politycznej, np. czy kiedykolwiek zrzekliście się obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, tylko dlatego, żeby uniknąć zapłacenia podatku. Czy pomagaliście w uzyskaniu wizy i możliwości wjazdu do USA w sposób bezprawny, w celu uzyskania dóbr materialnych.

Na koniec dołączenie zdjęcia

Jeśli przejdziecie te i inne podobne pytania, zostanie Wam wybranie odpowiedniego zdjęcia i dołączenie go do formularza. Do wniosku musicie dołączyć fotografię w formacie elektronicznym. To jak ma wyglądać taka fotografia dokładnie zostało opisane na stronie internetowej ambasady amerykańskiej.

Dużym plusem nowego formularza jest fakt, że podpowiada on, jeśli ze zdjęciem jest coś nie tak i powinniśmy załadować na stronie inne, większe, mniejsze, jaśniejsze zdjęcie. Wszelkie porady dotyczące zdjęcia znajdziecie na stronie internetowej ambasady Stanów Zjednoczonych.

Zainteresuje Cie także: jak przygotować podróż do USA

Warto jednak wspomnieć, że fotografia powinna być wykonana nie później niż w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, powinna mieć kształt kwadratu o dwucalowych bokach – 50 mm, z wizerunkiem twarzy na samym środku. Zdjęcie powinno być kolorowe na białym lub jasnym tle, natomiast wizerunek fotografowanego powinien zajmować 50% całego zdjęcia. Zdjęcie w nakryciu głowy dopuszczone jest jedynie wtedy, gdy twarz pozostaje całkowicie widoczna.

Amerykanskie obywatelstwo

Jeśli będziecie mieli problem z dołączeniem fotografii, mimo, że będzie ona spełniała wszelkie warunki, ostatecznie możecie wziąć jej wersję drukowaną, oraz elektroniczną na spotkanie z konsulem. Pamiętajcie jednak, że im lepiej uda się wszystko zrobić w pierwszym etapie ubiegania się o wizę, tym łatwiej może być w kolejnych etapach. Pamiętajcie, zapiszcie swój wypełniony wniosek, spróbujcie go jeszcze raz otworzyć, w innej przeglądarce lub po ponownym połączeniu z Internetem. Być może wtedy pójdzie łatwiej.

Wydruk potwierdzenia i cierpliwe oczekiwanie

Po zakończeniu uzupełniania formularza wyświetli się Wam strona potwierdzająca jego uzupełnienie. Zawiera ona kod kreskowy, oraz kod alfanumeryczny. Wydrukujcie ją koniecznie, jak już wiecie, bez tego potwierdzenia może nie dojść do spotkania z konsulem, nawet po wstępnej pozytywnej weryfikacji wniosku. Po wydrukowaniu potwierdzenia jest też możliwość wysłania do siebie samego kopii formularza, w formacie PDF.

Jak już przejdziecie procedurę uzupełniania formularza DS-160, pozostanie Wam czekać na kontakt ze strony ambasady i rozmowa z konsulem. Pamiętajcie jednak, że to dopiero początek Waszej przygody z podróżą do USA i wiele może zależeć od dalszych etapów uzyskania promesy wizowej. Dopiero przekraczając granicę z wbitą wizą do paszportu, po przejściu kontroli urzędnika imigracyjnego, wychodząc z lotniska, możecie odetchnąć i zacząć cieszyć się swoją wizytą w Stanach Zjednoczonych.

Co mi zrobią jak przedłużę o jeden dzień

Pamiętajcie jednak, żeby ze swoim powrotem ze Stanów Zjednoczonych nie spóźnić się choćby o jeden dzień. Takie spóźnienie może Was wiele kosztować. Jeśli zobowiązaliście się wrócić w określonym terminie i spóźnicie się, to Wasza wiza może stracić ważność, nawet jeśli ma jeszcze długi okres ważności. Inne przepisy imigracyjne są również bardzo restrykcyjne.

Przykładowo, jeśli w czasie poprzedniej wizyty w USA złamaliście prawo lub mieliście inny konflikt prawny, który Wam mógłby się wydawać błahy, Wasz powrót tutaj następnym razem może być utrudniony – nawet jeśli Wasza wiza ma dalej termin ważności.
Jeszcze innym bardzo ważnym przewinieniem, na które nie możecie sobie pozwolić, to wykorzystanie wizy w innym celu, niż została wydana.

Krótko mówiąc, nie możecie podjąć pracy, jeśli dostaliście wizę turystyczną. Zmiana kategorii wizy jest możliwa, jednak należy to robić kanałami oficjalnymi i nigdy nie próbować pracować nielegalnie. Pamiętajcie o tych kilku rzeczach podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, to te kilkadziesiąt minut spędzone na wypełnianiu internetowego formularza DS-160 nie pójdzie na marne, a każda chwila spędzona na terenie Stanów Zjednoczonych będzie chwilą mile wspominaną w przyszłości

Zadzwoń
tel. +1 561 900 8050

Nasze usługi w USA

  1. Sprzedaż nieruchomości na Florydzie
  2. Wynajem nieruchomości na Florydzie
  3. Zarządzanie i obsługa nieruchomości na Florydzie
  4. Wynajem nieruchomości podczas Twojej nieobecności na Florydzie
  5. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny
  6. Kup z nami dom lub apartament w najlepszej lokalizacji Florydy
  7. Lokalizacje: Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, Palm Beach i inne
  8. Dla naszych klientów otwieramy konto w banku w USA
  9. Doradztwo podatkowe i finansowe związane z inwestycją na Florydzie
  10. Obsługa klienta z Europy od A do Z

Przeglądaj oferty w języku angielskim (English version)

Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami na Florydzie

Ameryka dla inwestora i nie tylko

Szukaj nieruchomości

UWAGA!
Nie znalazłeś odpowiedniej dla Ciebie nieruchomości? Skontaktuj się z naszym biurem nieruchomości na Florydzie. Najlepiej telefonicznie. Znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.
Chcesz sprzedać swój dom lub mieszkanie na Florydzie? Napisz lub zadzwoń do nas jeszcze dziś!

kontakt biuro nieruchomości za granicą

Compare listings

Porównać
Otwórz chat
1
Zapraszam do rozmowy na chacie na żywo
Witam serdecznie z Florydy!
Tutaj Anna Zalewska. W czym mogę pomóc?